Gå til sidens indhold

Højesteret

18 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Udgift til inspektion var ikke dækket af produkttilbagekaldelsesforsikring

Fare for produktskade var afværget, og udgifter til efterfølgende inspektion var ikke dækket af udvidet forsikring vedrørende produkttilbagekaldelse

16 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling i surrogat

Fortsat varetægtsfængsling i surrogat på psykiatrisk afdeling var ikke uproportional

11 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Rettigheder overdraget ved forlagsaftale

Rettigheder til at anvende kompositioner i musicals mv. var overdraget ved forlagsaftale

10 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Godtgørelse for uberettiget tvangsfiksering

Godtgørelse for uberettiget tvangsfiksering fastsat til 40.000 kr.

04 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Ikke muligt at videreføre skattemæssigt underskud

Skattemæssigt underskud på ca. 275 mio. kr. kunne efter salg af selskabet ikke anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst i senere indkomstår

02 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Beregning af løn ved hjemsendelse af provisionslønnet ansat

En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien

02 maj 2022

Domsresumé

Højesteret

Ankesag ikke begrænset

En ankesag var ikke begrænset til alene at angå et spørgsmål om udmåling af erstatning og vederlag, da Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke var ...

27 apr 2022

Domsresumé

Højesteret

POEA-kompensation kunne modregnes i erstatning for erhvervsevnetab

Forsikringsselskab kunne – ud af erhvervsevnetabserstatning – få godtgjort beløb svarende til betalt kompensation efter filippinske arbejdsretlige regler

27 apr 2022

Domsresumé

Højesteret

Forrentning af erstatning skulle ske af beløbet før indeholdelse af skat

Forrentning af erstatningskrav efter arbejdsskadesikringsloven skulle ske af beløbet før indeholdelse af skat (bruttobeløbet)

22 apr 2022

Domsresumé

Højesteret

Strafforfølgning var ikke standset på ubestemt tid

Bødeforhold var ikke forældet som følge af, at anklagemyndigheden i mere end 2 år ikke havde fulgt op på en anmodning om en anden myndigheds udtalelse

22 apr 2022

Domsresumé

Højesteret

Om opkrævning af dækningsafgift

Anvendelse af lokaler til yogahold kunne pålægges dækningsafgift

21 apr 2022

Domsresumé

Højesteret

Udenlandske arbejderes byggearbejde var arbejdsudleje

Arbejder vedrørende renovering og vedligeholdelse var en integreret del af ejendomsselskabs drift, og vederlaget for arbejdet skulle beskattes i Danmark