Gå til sidens indhold

Højesteret

09 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om aldersdiskrimination kunne ikke ankes til Højesteret

08 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Sag mod tysk forsikringsselskab kunne anlægges i Danmark

En dansk bådejer kunne som sikret anlægge sag mod et tysk forsikringsselskab i Danmark

31 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

60 dages fængsel for organiseret hashhandel

Besiddelse af ca. 100 gram hash med henblik på videreoverdragelse på Christiania

30 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om begrænsning af forsvarers aktindsigt

Midlertidig fravigelse af forsvarers adgang til aktindsigt var berettiget

29 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Konkurrenceklausul opretholdt

En konkurrenceklausul indgået mellem to kapitalejere i et selskab fandtes ikke at være omfattet af ansættelsesklausullovens § 11, stk. 3, jf. stk. 1

26 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Kurators beslutning ikke tilsidesat efter konkurslovens § 127

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte kurators beslutning om konkursspærring af afkastkonto i medfør af konkurslovens § 127

25 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Bødestraf til politiassistent for vådeskud under øvelse

Politiassistent idømt bødestraf for utilsigtet at have afgivet et skud under en øvelse, fordi han havde glemt at sikre sin tjenestepistol

23 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om blokering af domænenavn

Betingelserne for at meddele DK Hostmaster påbud om at blokere adgangen til et domænenavn var ikke opfyldt

22 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om meldepligt

Meldepligt var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

22 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser

Fejlrubricering i selvangivelser af tab og gevinst på investeringsforeningsbeviser kunne ikke begrunde ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser

16 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Forældelse af patientskadesag

Forældelse af patientskadesag

15 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Udlæg i indestående på klientkonto

Indestående på klientkonto skulle henregnes til klientens formue, og der var ikke i øvrigt forhold, som kunne føre til, at udlægget ikke kunne foretages