Gå til sidens indhold

Højesteret

01 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Beskatning af rådighed over autocamper

Autocamper var egnet til privat benyttelse og derfor omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4

28 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Eksklusion af andelshaver var berettiget

Andelshaver kunne ekskluderes, fordi hans udlejning af værelser havde haft erhvervsmæssig karakter

28 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Udsættelse var påkrævet

Udsættelse af en sag på udfaldet af prøvesager om samme problemstilling var påkrævet i medfør af retsplejelovens § 345

27 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om parlamentarisk immunitet og ærekrænkelser

Parlamentarisk immunitet dækkede vedståelse af udsagn. Tilstrækkeligt faktuelt grundlag til, at ærekrænkende udsagn ikke var strafbare

27 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Videoafhøring af et barn kunne afspilles i retten

Videoafhøring af et barn kunne afspilles i grundlovsforhøret mod barnets far

27 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Videoafhøringer af børn kunne afspilles i retten

Videoafhøringer af to børn kunne afspilles under hovedforhandlingen i straffesagen mod deres forældre

26 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Betydningen af Hovedaftalens frister for en lokal forhandling

Overskridelse af fristerne i § 4, stk. 3, litra b, i Hovedaftalen mellem DA og LO ved sagsanlæg ved domstolene om godtgørelse for urimelig opsigelse

21 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Driftsbidrag for vandforsyning

Vandværk kunne opkræve faste driftsbidrag for vandforsyning for hver enkelt bolig i en ejendom, uanset at der ikke var opsat individuelle målere

19 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om begrænset prøvelse ved rekurs

Miljø- og Fødevareklagenævnet havde med rette begrænset sin afgørelse til de påklagede forhold

18 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om meldepligt

Meldepligt var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

12 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om fastsættelse af méngrad ved skade på parrede organer

Forsikringsbetingelser indeholdt ikke en tilstrækkelig klar fravigelse af méntabellens regel om parrede organer

12 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om personskadeerstatning mv.

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens afgørelse om, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part