Gå til sidens indhold

Højesteret

09 mar 2020

Domsresumé

Højesteret

Om konkursbegæring indgivet af de svenske skattemyndigheder

De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet

09 mar 2020

Domsresumé

Højesteret

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

04 mar 2020

Nyhed

Højesteret

Ledig stilling som kontorfunktionær

Højesteret søger kontorfunktionær til at indgå i det administrative team. Tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest derefter

02 mar 2020

Domsresumé

Højesteret

Tortgodtgørelse for uberettiget anvendelse af tv-overvågning over for ansat

Anvendelse af tv-overvågning over for ansat var uberettiget og udløste godtgørelse for tort

25 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift var ikke indgivet rettidigt

24 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Retlig interesse i konkursbegæring

Betydelige månedlige betalinger til bl.a. ægtefællens ejendom bevirkede, at omstødelige dispositioner ikke kunne udelukkes at foreligge, hvorfor der forelå...

21 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om kære efter kærefristens udløb og sagsomkostninger

Der var undtagelsesvist grundlag for at admittere et kæremål, selv om kærefristen var overskredet

20 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Oplysninger var ikke ulovligt tilvejebragt bevis i strid med forbuddet mod selvinkriminering

Socialrådgiver havde ikke pligt til at vejlede om forbuddet mod selvinkriminering, og oplysninger fremkommet under dennes hjemmebesøg var derfor ikke ulovl...

18 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om straf for overtrædelse af meldepligt

Påbud om meldepligt over for en kriminel udvist udlænding var ikke uproportionalt

17 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om rapporter som bevismidler under straffesag

En række rapporter, som var udarbejdet af ansatte i politi og anklagemyndighed, kunne benyttes som bevismidler under straffesag

13 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Skattekrav var ikke forældet

Forældelsesfristen for et skattekrav var afbrudt ved underskrivelsen af en boopgørelse, som blev sendt til skattemyndighederne

12 feb 2020

Domsresumé

Højesteret

Om frihedsberøvelse mv.

Der forelå i forbindelse med tvangsanbringelse ikke ulovlig frihedsberøvelse eller ulovlig indskrænkning i bevægelsesfriheden