Gå til sidens indhold

Højesteret

13 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om ophævelse af boligforbud

Boligforbud efter dom for seksualforbrydelser ophævet efter 8 års varighed

12 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt

Utinglyst frihedshævd ikke fortrængt af senere erhververe

06 maj 2020

Nyhed

Højesteret

Eik-bank-sagerne

Begrænset adgang til at overvære hovedforhandling i Eik-bank-sagerne

06 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om tilbudspligt ved salg af kapitalandele i ejendomspartnerselskaber

Salg af samtlige kapitalandele i ejendomspartnerselskaber til datterselskaber af tre pensionskasser udløste ikke tilbudspligt i medfør af lejeloven

05 maj 2020

Nyhed

Højesteret

To højesteretsdommerstillinger

To stillinger som højesteretsdommer er ledige til besættelse henholdsvis 1. januar og 1. maj 2021

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Kendelse om præjudiciel forelæggelse og retlig interesse

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om forståelsen af vandrammedirektivet, og der forelå ikke retlig interesse i videre omfang e...

05 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Lejere afskåret fra at få prøvet indsigelser mod opsigelse

Lejeres indsigelse mod udlejers opsigelse kunne ikke indgives digitalt, og fristen for indsigelse var derfor ikke overholdt

04 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om virkningerne af manglende mulighed for forkyndelse i en straffeankesag

Ophævelse af kendelse om afvisning af anke og hjemvisning til landsretten til behandling som udmålingsanke

30 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Nærmeste pårørende

Ikke grundlag for at fravige formodningsreglen i forsikringsaftalelovens § 105 a, stk. 1, jf. arvelovens § 2, hvorefter begge forældre skulle anses som ”næ...

30 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Om udlæg i ideel andel af andelsbolig

Skyldners halvdel af en andelsbolig ejet i sameje var ikke undtaget fra udlæg

29 apr 2020

Domsresumé

Højesteret

Om erstatningsansvar var bortfaldet som følge af selvforsikring

DSB kunne ikke som følge af høj selvrisiko på sin tings- og driftstabsforsikring anses som selvforsikrer efter erstatningsansvarslovens § 20

28 apr 2020

Nyhed

Højesteret

Højesteret genåbner den 27. april 2020

Højesterets åbningstid er fra den 27. april 2020 fra kl. 9.00 til 15.00.