Gå til sidens indhold

Højesteret

26 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Frivilligt indbetalt skat og gaver var ikke en del af dødsbos aktiver

Frivillig indbetaling af skat og værdien af gaver givet kort før død skulle ikke tillægges dødsboets aktiver ved afgørelsen af boets skattemæssige status

20 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Frifindelse for fremsatte ytringer

Ikke-vestlige migranter og asylansøgere er ikke en persongruppe omfattet af straffelovens § 266 b

20 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om skade var dækket af erhvervsansvarsforsikring

Skade på kloakstikledning var dækket af erhvervsansvarsforsikring

15 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Hjemvisning af sag til Grønlands Landsret

Der var ikke hjemmel til at fremme en straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse, og sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i landsretten

15 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om vejret til privat fællesvej

En grundejerforening havde ikke vejret til privat fællesvej og skulle derfor ikke bidrage til istandsættelsen heraf

15 jan 2021

Nyhed

Højesteret

Covid-19 test

Højesteret opfordrer rettens brugere (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner) til at lade sig teste inden møde i retten

15 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om gyldigheden af kundeklausuler kunne ikke ankes til Højesteret

15 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Aktindsigt i underliggende materiale til rapporter om bandetilknytning

Forsvarerne for fire tiltalte skulle gives aktindsigt i underliggende materiale til rapporter, som politiet havde udarbejdet om de tiltaltes ...

11 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om sagsomkostninger ved delvist medhold

A blev tilkendt sagsomkostninger, da han havde fået medhold i det spørgsmål, som måtte anses for tyngdepunktet i sagen

11 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke retlig interesse

Sag afvist, da sagsøger ikke havde retlig interesse i anerkendelsespåstand, som var fastslået ved forvaltningsretlig afgørelse

11 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Forlængelse af længstetid for foranstaltning

Længstetiden for en foranstaltning blev forlænget med yderligere 2 år

07 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om politiets opsætning af videoovervågning i parkeringskælder

Politiets opsætning af videoovervågning i en privatejet parkeringskælder med offentlig adgang døgnet rundt krævede ikke rettens godkendelse