Gå til sidens indhold

Højesteret

16 feb 2021

Nyhed

Højesteret

Rigsrettens hjemmeside

Rigsrettens hjemmeside er nu lanceret.

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig

En ejerforenings beslutning om salg af loftsareal var ugyldig, da beslutningen ikke var enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen

12 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om retten til en opfindelse kunne ikke ankes til Højesteret

10 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Arbejdsskadesikringslovens anvendelsesområde

Befordring fra hjem til arbejde ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven

09 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Om pensionister havde ret til fribefordring med DSB

Ordning med fribefordring med DSB for tidligere ansatte hos Banedanmark, som var gået på pension, kunne bringes til ophør med passende varsel

04 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Førerretsfrakendelse i 1 år

Hashkørsel i mellemniveau inden 3 år efter kørselsforbud gav førerretsfrakendelse i 1 år

04 feb 2021

Nyhed

Højesteret

Årsberetning 2020

Højesterets årsberetning for 2020 er nu udkommet

03 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Tvangsfiksering var i strid med Menneskerettighedskonventionen

Tvangsfiksering i ni måneder udgjorde en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3

02 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift ved tilførsel af aktiver mellem selskaber

28 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Om ophævelse af agentaftale

Agenturgiver var berettiget til at ophæve agentaftale, og agenten havde ikke ret til erstatning for mistet provisionsindtægt eller godtgørelse for goodwill

27 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Hjemvisning til Skattestyrelsen

Sag hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet ansættelse af bl.a. aktieavance

27 jan 2021

Domsresumé

Højesteret

Bestyrelsesformand i andelsboligforening frifundet for konkurskarantæne

Andelsboligforening var ikke omfattet af virksomhedsbegrebet i konkurslovens § 157, og bestyrelsesformanden frifandtes herefter for konkurskarantæne