Gå til sidens indhold

Højesteret

11 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Dansk straffemyndighed

Overtrædelser af EU-transportforordningen ved dyretransport fra Danmark til Italien kunne påkendes i Danmark

08 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om frigivelse af et barn til adoption uden samtykke

Ankestyrelsens afgørelse om frigivelse af et barn til adoption var gyldig og ikke i strid med EMRK

05 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om lovligt forfald

Lægeerklæring udgjorde tilstrækkelig dokumentation for lovligt forfald

04 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Om dørlukning

Forhenværende forsvarsministers forklaring i sag om irakeres krav på godtgørelse i forbindelse med en militær operation i Irak i 2004 skal afgives for ...

01 mar 2021

Domsresumé

Højesteret

Varetægtsfængsling indtil dom

Betingelserne for varetægtsfængsling indtil dom var opfyldt

26 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Der skulle oplyses om mistanke om arvelig sygdom ved forsikringstegning

Oplysningen var trods sygdommens arvelighed ikke omfattet af forsikringsaftalelovens forbud mod at indhente oplysninger, der kan belyse arveanlæg

26 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Ikke hæftelse eller erstatningsansvar ved misbrug af NemID

NemID-indehaver hæftede ikke på aftaleretligt grundlag og var ikke erstatningsansvarlig for samlevers misbrug af vedkommendes NemID til låneoptagelse

24 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Tidsbegrænset ansatte korsangere blev ikke forskelsbehandlet

Fastansatte og tidsbegrænset ansatte korsangere udførte ikke sammenligneligt arbejde, og der var derfor ikke tale om forskelsbehandling

22 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Kæremål afvist, da appelfunktionen på minretssag.dk ikke var benyttet

Kæreskrift var indlæst på minretssag.dk inden for kærefristen, men appelfunktionen først benyttet efter kærefristens udløb, hvorfor kæremålet blev afvist

18 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Coronahost

Råb om corona og host mod to politibetjente var trussel om vold efter straffelovens § 119, stk. 1

17 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Kære af kendelse om tvangsfuldbyrdelse krævede ikke tilladelse

Kære af kendelse om tvangsfuldbyrdelse i familieretlig sag krævede ikke Procesbevillingsnævnets tilladelse, og sagen blev derfor hjemvist til ...

16 feb 2021

Domsresumé

Højesteret

Køber ifaldt ikke erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie

Der forelå ikke sådanne helt ekstraordinære omstændigheder, så en køber af konfiskeret olie kunne ifalde erstatningsansvar over for den tidligere ejer