Gå til sidens indhold

Retten i Herning

14 nov 2022

Retten i Herning

30-årig kvinde fundet skyldig i vold på botilbud

Dom afsagt: 4. august 2022

30-årig kvinde er den 4. august 2022 fundet skyldig i vold mod medarbejder på botilbud ved Tarm

Sagsnummer: SS 99-1966/2022

Den 30-årige kvinde var tiltalt for i marts 2022 på botilbud ved Tarm, hvor hun boede, med vold og trussel om vold at have overfaldet en medarbejder på botilbuddet – herefter angivet F – idet hun kastede en lighter, ketchup- og remouladeflasker efter F, skubbede til F, prikkede F flere gange i brystkassen og tog med begge hænder om F’s hals og klemte til.

Retten fandt det på baggrund af F’s og et andet vidnes troværdige og detaljerede forklaringer bevist, at tiltalte var skyldig, som anført i tiltalen, dog således, at det ikke fandtes bevist, at tiltalte havde klemt til, da hun tog fat med begge hænder om F’s hals.

Forholdet var begået i prøvetiden for en tidligere dom for blandt andet indbrudstyveri og trusler, hvor tiltalte var blevet idømt 4 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skulle afsones.

Straffen blev fastsat til en fællesstraf med den tidligere dom på fængsel i 5 måneder. Straffen blev gjort delvist betinget, således at tiltalte skulle afsone 2 måneder af straffen, mens resten ikke skulle afsones under betingelse af, at tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år og i prøvetiden var under tilsyn af Kriminalforsorgen som i denne periode kunne træffe bestemmelse om, at tiltalte skulle undergive sig en lægelig ledet misbrugsbehandling, og hvis Kriminalforsorgen fandt det nødvendigt, en psykiatrisk behandling.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter sammenholdt med det hurtige recidiv samt oplysningerne om tiltaltes personlige forhold.