Gå til sidens indhold

Retten i Herning

24 okt 2022

Retten i Herning

Tre mænd fundet skyldig i grov vold

Dom afsagt: 5. september 2022

Tre mænd fundet skyldig i grov vold begået i maj 2022 i en kælder i Herning mod en 54-årig mand.

Sagsnummer: SS 99-2802/2022

De tre mænd på henholdsvis 40 år, 34 år, og 49 år – herefter angivet T1, T2 og T3 – var tiltalt for i maj 2022 i en kælder i en lejlighed i Herning, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, at have slået en 54-årige mand flere gange på kroppen med et støvsugerrør og en gang mod hovedet med en stegepande, ligesom de slog med knytnæve og sparkede manden flere gange i hovedet og på kroppen, herunder mens manden lå ned, hvorved manden pådrog sig behandlingskrævende skader i ansigtet og på kroppen.

Retten fandt, at det kunne lægges til grund, at de tre tiltalte opsøgte den forurettede mand tidligt om morgenen den pågældende dag, og at der forinden havde været en kontrovers mellem forurettede og T1. På baggrund af forurettedes forklaring, politiattesten og billederne og til dels de tiltaltes egne forklaringer, fandt retten, at det kunne lægges til grund, at T1 og T2 havde tildelt forurettede flere slag med knyttet hånd samt et enkelt spark på kroppen. Retten fandt tillige at det kunne lægges til grund, at forurettede blev slået én gang på kroppen med et støvsugerør og en stegepande mod ansigtet. Dette blev støttet af den retsmedicinske udtalelse samt det påviste DNA på stegepanden.

Retten fandt, at volden var begået i forening og efter fælles forståelse og lagde vægt på, at de tre tiltalte sammen tog ud til forurettede, og at T3 ikke på noget tidspunkt havde taget afstand fra volden.

Henset til voldens karakter, herunder med anvendelse af stegepande og støvsugerør, fandt retten, at volden var omfattet af straffelovens § 245.

Straffen blev fastsat til 4 måneders fængsel til T1 og T3 og 6 måneders fængsel til T2.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på voldens karakter herunder forurettedes skader og at volden blev begået i forening på forurettedes bopæl. For T2 blev der tillige lagt vægt på, at han tidligere var straffet for vold, hans aktive rolle og det hurtige recidiv. For T3 blev der tillige lagt vægt på, at han tidligere var straffet for vold og at han ikke direkte havde medvirket til voldsudøvelsen.

Dommen blev afsagt den 5. september 2022.