Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

21 sep 2022

Retten i Glostrup

Direktør i mindre virksomhed dømt for voldtægt af flere ansatte

Dom afsagt: 21. september 2022

En 36-årig direktør i en mindre virksomhed i København blev fundet skyldig i seksuelle krænkelser, herunder voldtægt, begået mod fire ansatte kvinder over en periode på ca. 1 år

Sagsnummer: CL-7347/21 

Sagen kort fortalt

Den 29. august 2020 anmeldte en kvinde, at hendes chef havde udsat hende for talrige krænkelser af seksuel karakter. Chefen blev anholdt, og ved udlæsning af hans telefon blev der fundet billeder med seksuelt indhold. Et af billederne var af en anden ansat, og afhøringen af hende ledte efterforskningen frem til yderligere to tidligere ansatte. Alle kvinderne var studerende først i tyverne, da de blev ansat som ulønnede praktikanter i virksomheden. Flere af dem var ikke ansat samtidig, og i det omfang de ikke var ansat samtidig, var de ikke til stede på kontoret samtidig.

I retten forklarede de fire kvinder bl.a., at tiltalte havde kysset dem, berørt dem på lår og bryster og vist dem billeder af sin tissemand. Tre af kvinderne forklarede desuden, at tiltalte flere gange havde kørt dem til et nudistområde ved Hundige Strand, hvor der foregik åbenlyse seksuelle aktiviteter, og hvor man kunne blive beskuet af andre – navnlig nøgne mænd – hvis man udførte seksuelle aktiviteter. Tre af kvinderne forklarede endvidere, at tiltalte havde haft samlejer og andre seksuelle forhold med dem, hvilket var foregået på virksomhedens toilet, i mandens bil, på og ved Hundige Strand og i et enkelt tilfælde i en swingerklub. Samlejerne på stranden var foregået, mens der stod andre mænd omkring dem. For den ene kvindes vedkommende var en del af samlejerne foregået på hendes kollegieværelse.

Kvinderne forklarede, at de var økonomisk afhængige af arbejdet, hvilket navnlig gjorde sig gældende for to af kvinderne.

Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at han havde haft frivilligt seksuelt forhold til de tre kvinder, og at han ikke havde krænket blufærdigheden hos hverken disse tre kvinder eller den fjerde kvinde.

Retten fandt det bevist, at manden havde udsat de fire kvinder for blufærdighedskrænkelser, og at han havde udsat to af kvinderne for talrige voldtægter og andre seksuelle forhold end samleje. Manden blev frifundet for tiltalen om voldtægt af den tredje kvinde, hvor samlejerne til dels var foregået i hendes kollegieværelse, men han blev fundet skyldig i flere tilfælde af andet seksuelt forhold begået mod denne kvinde.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 7 år og – da han var portugisisk statsborger – udvist med indrejseforbud for bestandig, ligesom han blev forbudt at færdes og opholde sig på Hundige Strand og på parkeringspladsen ved stranden.

Tiltalte blev desuden pålagt at betale tortgodtgørelse til kvinderne.

Ved straffens udmåling lagde retten navnlig vægt på karakteren og omstændighederne ved de begåede lovovertrædelser, og at overtrædelserne var begået mod 4 kvinder.

Alle dommere og nævninger var enige om dommens resultat.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 21. september 2022.

Kontaktinformation

Nummeret til Anklagemyndighedens pressetelefon: 72 68 90 08.