Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

01 jun 2022

Retten i Glostrup

Pædagogmedhjælper alene dømt for et forhold af blufærdighedskrænkelse

Mandlig pædagogmedhjælper alene dømt for et forhold af blufærdighedskrænkelse – ikke bevis for andre seksuelle overgreb mod 4-årige børn i børnehave i Høje-Taastrup.

Sagsnummer: D12-11987/2021

Sagen kort fortalt

En mandlig pædagogmedhjælper var tiltalt for i perioden fra november 2020 til januar 2021 i en børnehave i Høje-Taastrup at have begået voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje efter straffelovens § 225, jf. § 226, stk. 2, og blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232 over for fire piger og en dreng samt for at have begået blufærdighedskrænkelse over for en pige. Børnene var alle 4 år.

Efterforskningen blev indledt, efter at politiet i januar 2021 havde modtaget en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse over for en 4-årig pige i institutionen i Høje-Taastrup. Pædagogmedhjælperen blev umiddelbart efter hjemsendt. Efter yderligere to anmeldelser nogle måneder senere blev forældrene i institutionen orienteret. Derefter modtog politiet fra andre forældre anmeldelser om andre forhold, som kom frem efter forældrenes samtaler med børnene. Der blev foretaget flere videoafhøringer af børnene, og dette førte til, at pædagogmedhjælperen blev tiltalt for voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse over for i alt fem børn, og for det tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som havde startet sagen.  

Pædagogmedhjælperen blev også tiltalt for et forhold vedrørende blufærdighedskrænkelse, som skulle være begået i 2019 over for en 6-årig pige i en SFO i Vallensbæk. Dette forhold havde politiet tidligere vurderet og opgivet påtale i. 

Afhøring af børnene var foretaget af særligt uddannede politiassistenter i et Børnehus og var optaget på video.      

Pædagogmedhjælperen nægtede sig skyldig.

Anklagers påstand om straf var en fængselsstraf i ikke under 3 år.

Dommens resultat

Bevisførelsen i sagen bestod i videoafhøringerne af børnene samt vidneforklaringer fra børnenes mødre om, hvad deres børn havde sagt, og hvordan de havde reageret.

Retten fandt det i det forhold, der havde startet sagen, bevist, at pædagogmedhjælperen var skyldig i blufærdighedskrænkelse over for en 4-årig pige i børnehaven i Høje-Taastrup ved flere gange at have befølt pigen i skridtet uden på tøjet.

Retten fandt det derimod ikke bevist, at pædagogmedhjælperen havde krænket de fem andre børn fra børnehaven seksuelt. Pædagogmedhjælperen blev derfor frifundet i de mest alvorlige forhold, som blandt andet vedrørte voldtægt med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

Da anklagemyndigheden i 2019 havde opgivet påtalen i sagen fra Vallensbæk vedrørende den 6-årige pige, og da der ikke siden var kommet nye beviser frem, kunne anklagemyndigheden ikke rejse tiltale i sagen. På den baggrund frifandt retten pædagogmedhjælperen.  

Straffen blev fastsat til fængsel i 50 dage. Domsmandsretten lagde vægt på, at pædagogmedhjælperen var skyldig i blufærdighedskrænkelse begået over for et 4-årig barn, karakteren af blufærdigheds­krænkelsen, og at forholdet var begået under pædagogmedhjælperens ansættelse i en børneinstitution. Retten fra­kend­te samtidig pædagogmedhjælperen retten til at beskæftige sig erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter med børn og unge under 18 år i en periode på 2 år. 

Sagen var en domsmandssag, og dommer og domsmændene var i det hele enige om dommens resultat.

Pædagogmedhjælperen, der under sagen har været varetægtsfængslet, blev løsladt ved domsafsigelsen.

Anklagemyndigheden og pædagogmedhjælperen vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 31. maj 2022.