Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

11 dec 2020

Retten i Glostrup

Fængsel i 6 år for seksuelle overgreb på datter

54-årig mand fra Brøndby er dømt for seksuelle overgreb på datter gennem 5 år, fra hun var 14 år.

Sagsnummer: SS 8990/2020

Sagen kort fortalt

I april 2020 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om seksuelle overgreb begået af en far mod hans biologiske datter. Overgrebene skulle have fundet sted i hjemmet i perioden fra 2014 og frem til anmeldelsen.

Den 54-årige blev tiltalt for voldtægt og anden seksuelt forhold samt blufærdig­heds­krænkelse af datteren begået adskillige gange over en 5-årig periode. Tiltalen blev rejst efter straffelovens § 210, § 216, § 222, § 225, og § 232.  

Den 54-årige nægtede sig skyldig. Han forklarede bl.a., at han og datteren havde et godt og helt almindeligt far/datter forhold.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 54-årige var skyldig i tiltalen.

Retten lagde ved bevisvurderingen navnlig vægt på datterens sammenhængende og troværdige forklaring om overgrebene. Hendes forklaring blev til dels støttet af tekniske beviser.

Retten bemærke­de i øvrigt, at den 54-årige allerede efter sin egen forklaring havde en særdeles grænse­over­­skridende adfærd over for datteren.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år. Retten lagde herved vægt på karakteren, antallet og grovheden af de seksuelle overgreb, som var begået mod datteren i eget hjem, og som var påbegyndt, da hun var 14 år.

Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var enige om dommens resultat.

Den 54-årige valgte at anke dommen.

Den 54-årige, som har været varetægtsfængslet i sagen fra april 2020, skal fortsat være varetægtsfængslet under ankesagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 11. december 2020.