Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

18 dec 2020

Retten i Glostrup

Dom for drabsforsøg

En 24-årig tyrkisk mand er dømt til anbringelse på en sikret institution og udvist

Sagsnummer: SS 13032/2020

Sagen kort fortalt

Den 5. februar 2020 ca. kl. 3 om natten modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om husspektakler. Under politiets kørsel til stedet blev det oplyst, at der var tale om knivstikkeri i en lejlighed i Brøndby Strand.

I lejligheden traf politiet en mand, som havde flere læsioner i ansigtet og på brystet efter angreb med en kniv, hans ægtefælle, som havde læsioner fra kniv på håndleddet og armen, og en 21-årig søn, som havde læsioner fra kniv på fingrene. De oplyste, at deres 24-årige søn ikke var til stede, men at han var fulgt efter sin 21-årige søster, da hun var løbet fra lejligheden.

Den 24-årige blev senere tiltalt for at have forsøgt at dræbe sin far, ligesom der blev rejst tiltale for flere forhold begået forud for februar 2020.  

Den 24-årige erkendte at have stukket sin far med en kniv, men nægtede sig skyldig i drabsforsøg. Han nægtede sig også skyldig i de øvrige forhold.

Dommens resultat

Da det var ubestridt, at den 24-årige havde stukket sin far med en kniv, var spørgsmålet alene, om han havde forsæt til drab.

Retten fandt det bevist, at den 24-årige var skyldig i drabsforsøg.

Retten fandt, at den 24-årige havde til hensigt at dræbe sin far, og at dette kun blev forhindret ved, at familien satte sig til modværge. Retten lagde ved bevisvurderingen navnlig vægt på karakteren af angrebet, som den fremgik af familiens sammenhængende og troværdige forklaringer.

Den 24-årige blev også fundet skyldig i blandt andet trusler, vold og vidnetrusler.

Efter oplysningerne i en mentalerklæring er den 24-årige lettere mentalt retarderet og kan derfor ikke straffes. Et flertal i Retslægerådet havde anbefalet, at tiltalte blev dømt til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap. Den anbefaling valgte retten at følge.

Den 24-årige er tyrkisk statsborger og født og opvokset i Danmark. Retten fandt efter en samlet vurdering, blandt andet under hensyn til den meget alvorlige kriminalitet, at det ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise ham.

Han blev derfor udvist med indrejseforbud for bestandig.

Sagen var en nævningesag. Dommere og nævninger var i tiltalen om drabsforsøg enige om resultatet samt om sanktionsfastsættelse og udvisning.

Den 24-årige valgte at anke dommen.

Den 24-årige, som har været varetægtsfængslet i surrogat fra februar 2020, skal fortsat være varetægtsfængslet i surrogat under ankesagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 18. december 2020.