Gå til sidens indhold

31 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til Rigsrevisionen

Til offentlig meddelelse: På vegne af familieretter, landsretter og Højesteret videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til R...

29 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Fortsat lange sagsbehandlingstider i 2022

Domstolenes sagsbehandlingstider er steget markant de seneste år, og sagsbehandlingstiderne var fortsat lange i 2022. I de alvorlige straffesager er sagsbe...

27 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelsesrådets årsberetning 2022

Dommerudnævnelsesrådet offentliggør i dag sin årsberetning for 2022, hvor du blandt andet kan læse om de dommerstillinger, som rådet har behandlet i 2022.

24 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser marts 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

23 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolene får yderligere 32 millioner i 2023

Som led i arbejdet med finansloven for 2023 har regeringen besluttet at tilføre domstolene yderligere 32,2 mio. kr. til at lette det aktuelle sagspres. Mid...

13 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Stor succes med forenklet digital forkyndelse

For seks år siden fik retterne nye muligheder for at bruge forenklet digital forkyndelse i bl.a. straffesager. Formålet var effektivisering. Resultatet er ...

07 mar 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Vejledning ensretter krav i fogedsager

Fogedvejledningen på domstol.dk er blevet opdateret og udbygget. Som noget nyt indeholder den ens krav til udlægsanmodninger i fogedsager.

24 feb 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser februar 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.

31 jan 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Revideret plan for digitalisering af straffe- og skifteområderne

Domstolenes store digitaliseringsprogram, som bygger nye it-systemer til straffe- og skifteområderne, har justeret planen for udrulning af systemerne. Plan...

27 jan 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Nye sagkyndige til småsagsprocessen pr. 1. januar 2023

Domstolsstyrelsen har i efteråret 2022 gennemført en større beskikkelsesrunde af sagkyndige i småsagsprocessen og har nu beskikket sagkyndige til småsagspr...

23 jan 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Meld dig som lægdommer i din kommune

Landets kommuner søger nye lægdommere for perioden 2024-2027, og der er lige nu åbent for ansøgninger i mange kommuner.

20 jan 2023

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser januar 2023

Læs pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet.