Gå til sidens indhold

31 mar 2023

Danmarks Domstole

Videregivelse af oplysninger til Rigsrevisionen

Til offentlig meddelelse: På vegne af familieretter, landsretter og Højesteret videregiver Domstolsstyrelsen personoplysninger i forældreansvarssager til Rigsrevisionen.

Der orienteres hermed om, at Domstolsstyrelsen på vegne af familieretter, landsretter og Højesteret videregiver personoplysninger i sager afgjort efter forældreansvarsloven.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens undersøgelse af, hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og domstolene har sikret en effektiv sagsafvikling i forældreansvarssager og et sammenhængende familieretligt system.

Rigsrevisionen vil derfor også undersøge familierettens arbejdsgange, herunder sagsbehandlingstid.

Der videregives derfor oplysninger om personer, der optræder som part i sager afgjort efter forældreansvarsloven. Navn og cpr-numre på sagens parter vil blive videregivet til Rigsrevisionen. Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2 og §12.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret af Domstolsstyrelsen, indtil Rigsrevisionen har afsluttet deres undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Domstolsstyrelsen på vegne af retterne videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at Domstolsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ret, der har behandlet forældreansvarssagen. Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk

Du har ret til at klage til over, at Domstolsstyrelsen på vegne af retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Sidsel L. Kier
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@domstolsstyrelsen.dk