Gå til sidens indhold

27 mar 2023

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelsesrådets årsberetning 2022

Dommerudnævnelsesrådet offentliggør i dag sin årsberetning for 2022, hvor du blandt andet kan læse om de dommerstillinger, som rådet har behandlet i 2022.

I Dommerudnævnelsesrådets årsberetning for 2022 kan du læse om årets gang i Dommerudnævnelsesrådet, og du kan se en oversigt over de dommerstillinger, som rådet har behandlet i løbet af året. Til sidst i beretningen kan du se tal og statistikker vedrørende ansøgerne og de indstillede kandidater.

Dommerudnævnelsesrådet har i 2022 afholdt 11 møder og afgivet indstilling om besættelse af to stillinger som højesteretsdommer og fire stillinger som retspræsidenter. Hertil kommer 14 indstillinger om besættelse af dommerstillinger og 56 indstillinger om besættelse af konstitutionsstillinger som dommer.

Du finder årsberetningen for 2022 på Dommerudnævnelsesrådets hjemmeside

Dommerudnævnelsesrådet for Færøernes årsberetning 2022

Dommerudnævnelsesrådet for Færøerne holdt et enkelt møde i 2022 med henblik på at indstille en kandidat til stillingen som retsassessor ved Retten på Færøerne.

Du kan læse mere om rådets møde i årsberetningen 

Du kan finde yderligere information om Dommerudnævnelsesrådet her