Gå til sidens indhold

24 jun 2020

Danmarks Domstole

7 mio. til bunkebekæmpelse i 2020

Regeringen har netop besluttet at give domstolene 7 mio. kr. til at reducere sagsbunker, der er opstået under Covid-19-nedlukningen.

Gennem de senere år har retterne oplevet et stadigt større sagspres. Det har gjort sagsbunkerne større og ventetiderne længere – trods en øget produktivitet ved retterne. Nedlukningen som følge af Covid-19 har gjort situationen værre.

I uge 12 lukkede det offentlige Danmark ned og landets retter gik i nødberedskab. I uge 18 åbnede retterne igen – og de kører nu generelt på fuld kraft. Men ugerne med nødberedskab gav en betydelig pukkel af sager. Derfor har Domstolsstyrelsen, i samarbejde med Justitsministeriet, undersøgt mulighederne for at få midler til bunkebekæmpelse i 2. halvår 2020. Dette er nu lykkedes.

”Jeg er glad for, at der nu er sat midler af til, at byretterne og landsretterne i 2. halvår 2020 kan reducere de sagsbunker, som Covid-19-nedlukningen har skabt. Situationen har haft store konsekvenser for de mennesker, der venter på en afgørelse. Derfor er det helt afgørende, at vi nu har fået mulighed for at gå i gang med at bekæmpe de ekstra bunker, der er opstået under nedlukningen”, siger Kristian Hertz, der er direktør i Domstolsstyrelsen.

Med merbevillingen kan Domstolsstyrelsen blandt andet oprette en række midlertidige dommerstillinger ved byretterne og landsretterne, ansætte flere dommerfuldmægtige, give mulighed for at øvrige jurister kan påtage sig merarbejde, for derved at bidrage til indsatsen med at reducere sagsbunkerne, samt forsøge at udvide antallet af tilkaldedommere.

Læs mere om merbevillingen på Justitsministeriets hjemmeside