Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

17 okt 2022

Retten i Aarhus

Offentlig meddelelse

Skifteretten i Aarhus videregiver hermed personoplysninger i konkursboer.

Der orienteres hermed om, at Skifteretten i Aarhus videregiver personoplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen. Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes behandling af konkursboer, herunder om tilsynet med kurator, der giver mulighed for at afsætte kurator og nedsættelse af vederlag.

Der videregives oplysninger om personer, der optræder i 13 konkursboer, der stikprøvevis er udtaget af Rigsrevisionen, og som er blev behandlet fra 2012 til 2021.

Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2, nr. 1, og § 12, stk. 1.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, slettes straks efter videregivelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Skifteretten i Aarhus videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at Skifteretten i Aarhus videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Skifteretten i Aarhus. Du kan finde rettens kontaktoplysninger på www.domstol.dk.

Du har ret til at klage til over, at Skifteretten i Aarhus har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen

Store Kongensgade 1-3

1264 København K

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att. DPO Sidsel Lejbølle Kier

Store Kongensgade 1-3,

1264 København K

dpo@domstolsstyrelsen.dk