Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

21 sep 2021

Retten i Aarhus

I forbindelse med at den nye retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober

I forbindelse med, at den nye retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021, ændrer fogedretten i Aarhus praksis

I forbindelse med, at den nye retsafgiftslov træder i kraft den 1. oktober 2021, ændrer fogedretten i Aarhus praksis ved behandlingen af umiddelbare fogedforretninger vedrørende bolig- og erhvervslejemål.

Disse sager, der hidtil indledningsvis er blevet berammet til foretagelse på rettens kontor, vil fremover blive berammet til foretagelse direkte på ejendommens adresse med henblik på effektiv udsættelse af lejeren, medmindre denne gør indsigelse mod, at forretningen fremmes. Ordningen vil indtil videre som udgangspunkt alene vedrøre udsættelsessager, der er begrundet i betalingsmisligholdelse.

Retsmøde i disse sager må forventes berammet til foretagelse 2-5 uger efter, at sagen er modtaget i fogedretten.

For at begrænse antallet af udkørende fogedsager vil fogedretten forsøge at få telefonisk kontakt med lejeren, når sagen berammes, og under denne samtale vejlede lejeren om dennes muligheder og det forventede forløb af sagen. Fogedretten skal derfor anmode om, at der ved indsendelse af disse sager til fogedretten så vidt muligt gives oplysning om et telefonnummer, hvor fogedretten kan træffe lejeren.

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, kan disse rettes til fogedchef Preben Veng på telefonnummer 99 68 79 90 eller på e-mail: foged.arh@domstol.dk