Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

28 apr 2020

Retten i Aarhus

Retten åbner igen

Danmarks domstole – herunder Retten i Aarhus – genåbner gradvist for behandling af i udgangspunktet alle typer af sager

Retten i Aarhus har fra mandag den 27. april 2020 åben for både personlige og telefoniske henvendelser i den sædvanlige åbningstid mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00. Der må forventes længere ventetid.

Som følge af Covid-19 e skifterettens og notarkontorets telefontid indtil videre begrænset til tidsrummet fra kl. 8.30-12.00.

Nødtelefonen besvares ikke længere. Du kan kontakte retten på sædvanlig vis.

Da flere af vores medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra, opfordrer vi til, at du om muligt skriver til retten i stedet for at ringe. Vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt. Husk at kontakt i de civile sager, herunder de familieretlige sager, sker på minretssag.dk. 

Notar                                                                                                                              

Fra den 27. april 2020 har vi igen åbnet for notarialforretninger – både for private borgere og erhvervskunder. Der er tidsbestilling til notarialforretninger. Også her må der forventes lang ventetid.

Retsmøder                                                                                                            

Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst.  Du bedes tjekke din e-boks lige op til et evt. retsmøde, da der vil kunne ske ændringer med kort varsel.

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles rets- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen.

For at holde antallet af personer i retsbygningerne så lavt som muligt opfordres alle til først at møde frem umiddelbart inden retsmødets start.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.