Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 jun 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer i december 2020

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2021 meddelt en arrangør og 19 deltagere i et arrangement tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Retten i Holstebro den 8. april 2021 (1-982/2021).

I december 2020 blev der afholdt et arrangement med musik og dans i et lånt selskabslokale beliggende på en erhvervsejendom, hvor der deltog mere end 40 personer.

Deltagerne i arrangementet blev tiltalt for overtrædelse af den dagældende bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndteringen af Covid-19 § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1.

Arrangørerne blev tiltalt efter samme bestemmelse, men for at have arrangeret, afholdt og deltaget i arrangementet.

Byretten idømte arrangørerne en bøde på 5.000 kr. og de øvrige deltager hver en bøde på 4.000 kr.

Byretten lagde ved fastsættelse af bøden i skærpende retning blandt andet vægt på, at arrangørerne som professionelle musikere planlagde og tog initiativ til festen, herunder inviterede et større antal personer, der var geografisk spredt over Jylland og Fyn. Retten lagde videre vægt på, at der ved forsamling på denne måde var fare for smittespredning til en stor del af landet fra et sted, hvor det var vanskeligt for politiet og andre myndigheder at gribe ind og således senere opspore eventuelle smittekæder, hvilket de tiltalte burde have indset. Endelig henviste retten til krænkelsen af retsfølelsen for den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne til forebyggelse af spredning af smitte med Covid-19.

For deltagernes vedkommende var begrundelsen i overvejende grad den samme med den forskel, at deltagerne ikke iværksatte festen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/10864.