Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Beviskrav ved ikendelse af strafcelle

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2021 meddelt Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. august 2020 (BS-4023/2020).

Kriminalforsorgen ikendte en indsat strafcelle i 12 dage for over for en fængselsbetjent at have fremsat trusler mod fængselsbetjentens familie. Forholdet blev politianmeldt, men politiet opgav sigtelsen under henvisning til, at det ikke kunne forventes, at den indsatte ville blive fundet skyldig. Den indsatte indbragte herefter Kriminalforsorgens afgørelse om strafcelle for domstolene.

Byretten stadfæstede Kriminalforsorgens afgørelse

Byretten fandt det godtgjort, at den indsattes udtalelser måtte opfattes som trusler omfattet af straffelovens § 119. Den omstændighed, at politiet efterfølgende havde opgivet påtale i sagen, kunne ikke føre til et andet resultat, hvorfor byretten stadfæstede afgørelsen om ikendelse af strafcelle.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse

Landsretten lagde til grund, at fængselsbetjenten havde opfattet den indsattes udtalelser som en trussel mod sin familie. Landsretten fandt imidlertid, at det ikke kunne fastslås, at den indsatte på strafbar vis havde truet fængselsbetjenten, hvorfor der ikke havde været grundlag for at idømme den indsatte strafcelle.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00282.