Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen Janni Spies mod Christian Kjær 
11-06-2013 

 

Østre Landsret 15. afd. har den 11. juni 2013 afsagt dom i den sag, som Janni Spies havde anlagt mod sin tidligere ægtefælle, Christian Kjær, med påstand om, at Christian Kjær skulle betale hende en række forskellige beløb, i alt omkring 150 mio. kr.,  som hun havde betalt, mens de var gift. Parterne havde særeje. Hendes hovedsynspunkt var, at betalingerne var ugyldige gaver, da der ikke var oprettet gaveægtepagt.

Beløbet på 150 mio. kr. var i hovedsagen sammensat af følgende poster: Årlige betalinger til Christian Kjær på i alt knapt 72 mio. kr. for brug af hans ejendomme i perioden fra 1991 til 2005, betaling af 15 mio. kr. i 1996 til Christian Kjær som tak for juridisk bistand, ca. 16. mio. kr., som Janni Spies havde afholdt til at istandsætte og forbedre Christian Kjærs ejendomme, tilgodehavende hos Christian Kjær på knapt 27 mio. kr. i henhold til en aftale om udligning af skattemæssige fordele mellem parterne, ca. 5 mio. kr., som Janni Spies havde betalt til driften af et jetfly, som Christian Kjær ejede, og ca. 2,5 mio. USD, som hun havde tabt ved udlån til et hotelprojekt i Vestindien. Desuden handlede sagen om en tinglyst aftale om levering af varme fra et flisfyr på en af Jannis Spies ejendomme til Christian Kjærs ejendom, Sandbjerggaard, som Janni Spies ønskede mulighed for at opsige.

Christian Kjær påstod frifindelse. Til støtte herfor gjorde han navnlig gældende, at de økonomiske krav var forældede, og at der ikke var tale om gaver, som krævede ægtepagt.

Landsretten kom frem til, at de økonomiske krav ikke var forældede efter forældelsesloven fra 1908, som Christian Kjær havde påberåbt sig.

Landsretten fandt, at engangsbeløbet på 15 mio. kr. og udgifterne på ca. 16 mio. kr. til istandsættelse og forbedring af Christian Kjærs ejendomme krævede gaveægtepagt, da der, uanset Janni Spies betydelige formue, ikke var tale om dispositioner, som kunne anses for sædvanlige gaver. Landsretten fandt også, at en af de årlige overførsler var så betydelig, at 4 mio. kr. af den krævede ægtepagt.

Christian Kjær blev herefter dømt til at betale ca. 35 mio. kr. til Janni Spies, mens landsretten frifandt Christian Kjær for så vidt angik de øvrige økonomiske poster.

Janni Spies fik medhold i sin påstand om, at aftalen om flisfyret skal kunne opsiges, idet aftalen var så byrdefuld for hende, at den kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

Landsretten bestemte, at sagens omkostninger skal ophæves.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Michael Lerche ( tlf.99686447 eller mobil 22879052).

Anmodning om udskrift af landsrettens dom skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk For udskriften skal betales 175 kr. læs mere på www.oestrelandsret@dk.

Der henvises til j.nr. 15. afd. B-1557-11.

Til top Sidst opdateret: 11-06-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk