Gå til sidens indhold

Retten i Nykøbing Falster

17 nov 2021

Retten i Nykøbing F.

Dom i nævningesag om vold og trusler mv

Dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap for blandt andet trusler

Et enigt nævningeting ved Retten i Nykøbing Falster har den 17. november 2021 fundet en 19-årig mand skyldig ved i perioden fra den 5. april 2019 til den 2. januar 2021 på henholdsvis et opholdssted på Sydsjælland og på en sikret institution i Nordsjælland at have fremsat trusler og udøvet vold mod personalet. Han blev tillige dømt for ulovlig tvang, hærværk, brugstyveri af bil samt overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

På grund af sin mentale tilstand blev tiltalte dømt til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap. Der blev ikke fastsat længstetid for denne foranstaltning. Han blev tillige frakendt retten til på nogen måde at beskæftige sig med dyr i en periode på 3 år. Han blev frifundet for en påstand om udvisning og i stedet tildelt en advarsel herom, da en udvisning efter rettens opfattelse med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Den 19-årige modtog dommen