Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

06 mar 2020

Retten i Lyngby

Tiltalt idømt 6 års fængsel for drabsforsøg

Tiltalt på 25 år er i dag ved nævningeting fundet skyldig i forsøg på manddrab og idømt fængsel i 6 år.

Sagsnummer: SS 5189/2019

Sagen kort fortalt

Sagen omhandlede et knivstikkeri, og forurettede i sagen var tiltaltes knap 2 år yngre lillebror. Tiltalte nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab. Han kunne erkende at have udøvet grov vold, men gjorde samtidig gældende, at han skulle frifindes på grund af nødværge.

3 dommere og 4 nævninger fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i forsøg på manddrab. 2 nævninger fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i grov vold. Ingen dommere og ingen nævninger fandt, at der forelå straffrihed som følge af nødværge.

Der blev afgivet 9 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år, 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år hvoraf 6 måneder skulle gøres betinget, 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år og 6 måneder og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år. Efter stemmeflerhed blev straffen udmålt til fængsel i 6 år.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 7. februar 2020.