Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 aug 2021

Københavns Byret

Dom i en sag om svig med coronahjælpepakker

Københavns Byret har den 25. november 2020 afsagt dom i en sag om svig med coronahjælpepakker

Dom i sag om svig og dokumentfalsk af særlig grov karakter vedrørende ansøgninger om udbetaling fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkningerne ved covid-19-epidemien.

Retten havde ved kendelse af 2. november 2020 fundet en 57-årig mand skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 289, stk. 1, jf. stk. 2, jf. til dels § 81 d, stk. 2, jf. stk. 1, og § 171, jf. § 172, stk. 2.

Udmålingen af sanktion har afventet færdiggørelse af en mentalundersøgelse.

Ved rettens dom blev tiltalte idømt fængsel i 3 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 2.850.000 kr. for på vegne af et ApS og fire foreninger, som han stod i spidsen for, at have søgt om udbetaling fra forskellige coronahjælpepakker for i alt 1.667.505,96 kr. på grundlag af urigtige oplysninger og for at have indleveret falske dokumenter sammen med ansøgningerne.

Retten har i løbet af hovedforhandlingen hørt et større antal vidner afgive forklaring om deres kendskab til ansøgningerne og ansættelsesforholdene. De fleste af vidnerne frasagde sig ethvert kendskab til ansættelseskontrakterne, men de havde alle været i kontakt med tiltalte og havde på et tidspunkt givet ham oplysninger om blandt andet deres personnummer og bankkonto, hvilke oplysninger fremgik af de ansættelseskontrakter, som tiltalte havde udarbejdet og indsendt. Det var et fællestræk for mange af vidnerne, at de blev ansat pr. den 1. marts 2020, og at de ikke før dette tidspunkt havde været ansatte i selskabet eller foreningerne. Dog havde enkelte af vidnerne udført arbejde i mindre omfang vedrørende nogle af de projekter, som tiltalte beskæftigede sig med. Retten fandt det imidlertid bevist, at denne aktivitet ikke svarede til de ansættelsesforhold, som tiltalte havde oplyst om ved ansøgningerne, og fandt på denne baggrund tiltalte skyldig i fuldt omfang.

Folketinget skærpede den 2. april 2020 straffen for svig med hjælpepakker med indtil det firedobbelte, men tiltalte havde indleveret ansøgninger både forud for strafskærpelsen og efter. Retten fastsatte derfor straffen efter en konkret vurdering.

Tiltalte var blevet mentalundersøgt under sagen, men lægerne havde konkluderet, at tiltalte ikke var sindssyg, og at de kunne ikke pege på andre foranstaltninger end almindelig straf. Tiltalte blev endvidere frakendt retten til at stifte og deltage i ledelsen af en erhvervsmæssig virksomhed uden at hæfte personligt for en periode på 5 år.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse, og blev fortsat varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.

Sagen har journalnummer SS 1-16916/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer
Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76