Gå til sidens indhold

Information til alle brugere ved Danmarks Domstole om forebyggelse af smittespredning (COVID-19)

Det er vigtigt for Danmarks Domstole at medvirke til at forebygge smittespredning af COVID-19. Brugere og ansatte skal kunne færdes trygt i retterne. Det gælder også personer, der har en øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de får COVID-19.

Sagsafviklingen ved Danmarks Domstole skal derfor ske både retssikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.

Alle, der kommer i retten, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger. Når du møder i retten, vil du bl.a. kunne se denne plakat med Sundhedsstyrelsens anbefalinger (pdf).

Adgangsforhold og generelle forhold ved retten og i retssalene

Indgange

Undgå kø ved indgang til både retten og retssalene. Hold afstand og følg markeringer om fx ensretning de steder, der er sådanne. Der er ved indgangen til retten plakater, der forklarer, hvad du som bruger i retten skal gøre for at forebygge smitte med COVID-19.

Sikkerhedskontrol

I de retter, der har sikkerhedskontrol, har personalet fokus på at håndtere sikkerhedskontrol på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Spørg personalet, følg anvisningerne fra personalet ift. afstand og berøring af overflader og følg markeringer på gulvet.

Afstandskrav

Retterne har sørget for, at bl.a. retssale er indrettet, så det er muligt at holde afstand mellem de tilstedeværende personer.

I nogle tilfælde kan der være fysisk afskærmning med fx plexiglas, som vurderes at have en beskyttende virkning og kan fungere som et alternativ, hvis ikke der kan holdes afstand.

Adgang til retten og i retssalen

Alle indkaldte kan møde i retten. Der er offentlighed i retsplejen, men dommeren har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang fremfor andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Opfordring til COVID-19-test før møde i retten

Alle brugere opfordres fortsat til at lade sig teste for COVID-19, inden de skal møde i retten. Opfordringen gælder nu ikke for brugere, der er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik.

Hygiejne ved indgang til retter og retssale

Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit, og der er håndvaske på toiletterne. Det er vigtigt at vaske hænder eller bruge håndsprit både ved indgang og udgang.

Vand

Husk selv at medbringe vand etc.

Rengøring og hygiejne

Rengøring

Hygiejne og rengøring i retten prioriteres højt. Rengøring og eventuelt desinficering af påvirkede kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, knapper på automater, kaffemaskiner, køleskabe, vandautomater, betalingsautomater mv.) foretages minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende.

Håndsprit

Der vil være adgang til håndsprit i retterne.

Minimer kontakt

Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,).

Undlad også at give hånd.

Hvis der skal underskrives dokumenter i retten, så husk selv at tage en kuglepen med eller bed om en engangskuglepen. Alternativt skal du afspritte hænder før og efter brug af rettens kuglepen.

Toiletforhold i retten

Rettens toiletter kan benyttes.

Sygdom eller symptomer på COVID-19

Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19

Hvis du er smittet eller har symptomer på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer, eller du er konstateret smittet uden at have symptomer. Læs om symptomerne her.

Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du er smittefri.

Hvis du er testet positiv og har haft symptomer, siger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at du er smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Hvis du er testet positiv, men ikke har haft symptomer, skal du selvisolere dig indtil 7 dage efter, at testen blev taget.

Hvis du har lette symptomer og vælger ikke at blive testet, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du forholder dig som om, at du er testet positiv og går i selvisolation indtil 48 timer efter, at symptomerne er helt forsvundet.

Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald.

Ved nær kontakt til person smittet med COVID-19

Hvis du bor sammen med eller på anden vis har været i nær kontakt med en, der er smittet med COVID-19, skal du følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test og selvisolation. Du må først møde i retten, når du efter retningslinjerne kan ophæve selvisolationen. Læs mere om nær kontakt på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside. Er du indkaldt i retten, vil det som ved al anden sygdom være en juridisk afgørelse, om der er tale om lovligt forfald.

Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten

Hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 kort tid efter besøg i retten, skal du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kontaktsporing. Kontakt retten, så retten kan hjælpe dig med at informere personer i retten, som du har været i nær kontakt med under dit besøg.

Personer i risikogruppen

Person i risikogruppen

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det altid en individuel vurdering, om man er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og hele personens situation skal inddrages i vurderingen.

Du  kan læse her, hvilke tilstande, forhold og sygdomme, som er betydende for risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.

Hvis du er i øget risiko og er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal møde i retten, så bør du kontakte retten og høre nærmere. Læs også under ”Afstandskrav” ovenfor.

Sidst opdateret: 13. august 2021