Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

10 dec 2020

Retten i Aarhus

4 unge mænd frifundet i nævningesag

4 unge mænd frifundet for blandt andet to forsøg på manddrab ved knivstik, trusler under affyring af en gas- og signalpistol foruden besiddelse af de omhandlede våben, begået den 4. januar 2020 i Gellerupparken.

Dom afsagt den 9. december 2020 af Retten i Aarhus, sag SS 4834/2020.

Ved dom afsagt den 9. december 2020 i en nævningesag er fire unge mænd i alderen 19 - 20 år frifundet for den 4. januar 2020 i Gellerupparken i Aarhus at have forsøgt at dræbe to brødre ved knivstik efter at have truet blandt andre de to brødre, herunder ved affyring af en gas- og signalpistol. De tiltalte blev samtidig frifundet for besiddelse af de omhandlede våben. En af de tiltalte blev endvidere frifundet for chikanøs henvendelse til en polititjenestemand. Endelig blev en af de tiltalte dømt for at være flygtet som anholdt i forbindelse med fremstilling i et grundlovsforhør.

De to brødre og en tredje bror havde til politirapport angivet de fire tiltalte som gerningsmænd til drabsforsøgene og truslerne. De to brødre forklarede imidlertid i retten, at selvom de i det væsentlige havde forklaret som gengivet i politirapporterne, var der ikke tale om, at de tiltalte selv havde genkendt de tiltalte som gerningsmænd. Der var tale om navne, som var tilgået de tiltalte fra andre personer i lokalområdet. Den tredje bror vægrede sig ved at afgive forklaring i retten i et sådant omfang, at hans forklaring til politirapport blev dokumenteret.

Med fire nævningestemmer og en dommerstemme blev de tiltalte frifundet, idet disse voterede fandt, at de to brødres forklaringer i retten skulle til grund ved bevisvurderingen, hvorefter der ikke forelå den fornødne identifikation til at dømme de tiltalte.

To nævninger og to dommere voterede for at lægge de to brødres forklaring til politirapport til grund, herunder deres identifikation af de fire tiltalte som gerningsmænd.

Herefter voterede en nævning for at dømme to af de tiltalte i det ene drabsforsøg, og i øvrigt at dømme de tiltalte for grov vold, til dels i gentagelsestilfælde, i de to forhold, hvor der var rejst tiltale for forsøg på manddrab.

En nævning voterede for at dømme en af de tiltalte i det ene drabsforsøg, og i øvrigt at dømme de tiltalte for grov vold, til dels i gentagelsestilfælde, i de to forhold, hvor der var rejst tiltale for forsøg på manddrab.

To dommere voterede for at dømme de fire tiltalte for grov vold, til dels i gentagelsestilfælde, i de to forhold, hvor der var tiltale for forsøg på manddrab.

De dissentierende nævninger og dommere fandt de fire tiltalte skyldige i trusler og besiddelse af kniv samt gas- og signalpistol.

Ingen af de dissentierende nævninger og dommere fandt det bevist, at forholdene var begået i anledning af de tiltaltes medlemskab af eller tilknytning til Brabrand-gruppen.

Et enigt nævningeting dømte en af de tiltalte for at være flygtet som anholdt i forbindelse med fremstilling i grundlovsforhør. Forholdet var erkendt.

Et enigt nævningeting frifandt ud fra henvendelsernes karakter en af de tiltalte for chikanøs henvendelse til en polititjenestemand.

Den tiltalte, der blev dømt for at være flygtet som anholdt, blev af et enigt nævningeting idømt en straf på 30 dages fængsel.

Yderligere oplysninger om sagen kan indhentes ved henvendelse til rettens pressedommer, retspræsident Bodil Ruberg, tlf: 99 68 78 00.