Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Lægdommer 

 
Lige nu søger Danmarks Domstole nye lægdommere fra 2020 og fire år frem, og du kan blive en af dem.  Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninge. Du skal søge hos din kommune for at komme i betragtning.

I Danmark bliver 10.000 borgere landet over hvert fjerde år udpeget til at være lægdommere. Lægdommerne dømmer på lige fod med juridiske dommere i retssager ved de danske domstole, dvs. byretterne og de to landsretter. I de konkrete retssager fungerer en lægdommer enten som domsmand eller nævning.
Det kan du læse mere om på siden Om lægdommersystemet

Man skal søge om at blive lægdommer. Man skal ikke opfylde særlige faglige, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige krav for at blive udtaget, men man skal være egnet. Når man bliver valgt, er det for en periode på fire år. Herefter skal man søge igen, hvis man ønsker at fortsætte.

For at blive lægdommer skal du opfylde følgende:

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
 • Du skal være uberygtet
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Kontakt din kommune, hvis du vil være lægdommer
Når man bliver lægdommer, sker det med tilknytning til den lokale byret og dermed lokalområdet. Derfor er det kommunerne, der står for at udtage kandidater, og du skal kontakte kommunen, hvor du bor, hvis du gerne vil være lægdommer. Det er også kommunerne, der foretager en vurdering af, hvilke kandidater der er egnede til at komme på deres liste over kandidater.
Det kan du også læse mere om på siden Om lægdommersystemet

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken afdeling der står for at udtage lægdommer-kandidater. I mange kommuner er det et såkaldt grundlisteudvalg, der står for opgaven. Hvis ikke det fremgår tydeligt på din kommunes hjemmeside, hvor du skal henvende dig, anbefaler vi, at du kontakter din kommune direkte og fortæller, at du gerne vil være lægdommer.

Hvis du søger og bliver udpeget som lægdommer, vil du starte med at få en grundig introduktion til din kommende opgave og pligt som lægdommer, så du er klædt på til opgaven.

Fakta om hvervet som lægdommer

 • Hvis man bliver udpeget, vil man i gennemsnit blive indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året
 • En retssag tager normalt en dag, men der kan være sager, som varer flere dage eller uger
 • Man bliver indkaldt med minimum tre dages varsel, hvis man bliver udpeget som domsmand i en retssag og minimum med en uges varsel, hvis man skal være nævning i en sag
 • Man bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten
 • Som lægdommer vil du have mødepligt. Den type mødepligt kalder man for borgerligt ombud. Det betyder, at man skal have en særlig og tungtvejende grund for ikke at møde op, hvis man er indkaldt som lægdommer i en retssag. Det betyder også, at din arbejdsgiver skal give dig fri til at møde i retten, hvis du bliver indkaldt som lægdommer

Information til arbejdsgivere om lægdommeropgaven
Vi har lavet nedenstående dokument med informationer til dig og din arbejdsgiver omkring lægdommeropgaven.

Arbejdsgiverinformation om lægdommere.pdf

Hvordan er det at være lægdommer?
Vi har lavet nogle film og artikler, der giver et indblik i, hvordan det er at være lægdommer. Som det fremgår, er det et hverv, man finder interessant og værdifuldt.

Se en kort film med en lægdommer på Danmarks Domstoles YouTube-kanal

Læs et kort interview med en lægdommer fra magasinet Retten Rundt

Til top Sidst opdateret: 21-11-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her