Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 Lægdommer 

 
10.000 danskere er med til at dømme i sager, der kan føre til fængselsstraf. Du kan blive en af dem.

Hvordan bliver man lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. De såkaldte lægdommere har samme indflydelse som de juridiske dommere og bliver udtaget for fire år ad gangen.

Du kan henvende dig til din kommune, hvis du vil være lægdommer. Kommunen kan også udpege dig, uden at du selv har meldt dig. Hver kommune har et grundlisteudvalg, der vælger et antal borgere, som er egnede til at fungere som lægdommere. Man kan for eksempel ikke være lægdommer, hvis man er advokat, fængselsbetjent eller politimand, eller hvis man er straffet for alvorlige lovovertrædelser. Man kan ikke blive lægdommer, hvis man fylder 80 år inden for de kommende fire år. 

Landsretterne trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister. Det er et borgerligt ombud at være lægdommer, og det vil sige, at du er forpligtet til at møde op, hvis du bliver udtaget som lægdommer. En lægdommer bliver indkaldt i ca. fire sager om året.

Lægdommer som domsmand eller nævning

En lægdommer kan fungere som domsmand eller nævning - afhængigt af den straffesag, der skal dømmes i. 

Domstolene har produceret en film, der svarer på ofte stillede spørgsmål om hvervet som lægdommer.

Interessant og ansvarsfuld opgave

De danske regler om lægdommere er med til at sikre, at et bredt udsnit af befolkningen tager del i det store ansvar, det er at vurdere skyld og bestemme straf.

Mange lægdommere er glade for deres opgave, selv om det også er et stort ansvar at være med til at dømme andre.

Rettens juridiske dommer vil altid hjælpe lægdommerne med at forstå de love og regler, der gælder i en sag. Under selve retsmøderne skal lægdommerne være meget opmærksomme, så de hører alt, hvad der bliver sagt. Der er aldrig to sager, der er ens, og det er meget vigtigt, at hver sag ender med en dom, der er ret og rimelig.

En borgerpligt

Som udgangspunkt kan du ikke frasige dig at være lægdomer. Det er et borgerligt hverv, som du skal udføre, hvis du er udpeget.

Såfremt du grundet helbred, familie- eller erhvervsforhold ikke kan opfylde opgaven som lægdommer, kan du søge om at blive fritaget. Det samme gælder, hvis du fraflytter den retskreds, du er udpeget til at være lægdommer i. Du skal sende din ansøgning til den landsret, der har udtrukket dig.

Her kan du finde information til din arbejdsgiver, hvis du skal være lægdommer.

Som lægdommer får du for tiden 1.100 kroner om dagen og 120 kroner for hver nat, du er borte fra hjemmet.

Udebliver du uden lovligt forfald risikerer du bødestraf.

Til top Sidst opdateret: 24-04-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her