Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

03 dec 2020

Retten i Viborg

Fængselsstraffe for bestikkelse og mandatsvig samt medvirken hertil

Retten i Viborg har den 2. december 2020 afsagt dom i SS 5014/2019

En 51-årig afdelingsleder i en privat virksomhed er ved Retten i Viborg idømt 2 år 6 måneders fængsel for bestikkelse af 2 civilansatte afdelingsledere i forsvaret samt for mandatsvig. De to afdelingsledere i forsvaret blev for at have modtaget bestikkelse idømt henholdsvis 2 års ubetinget fængsel og 3 måneders betinget fængsel. En håndværker, der havde medvirket til nogle af lovovertrædelserne, blev straffet med 1 års fængsel, hvoraf de 9 måneder blev gjort betinget. 

Dommens resultat

Ved rettens afgørelse blev den tiltalte 51-årige, der var ansat i en privat teknikvirksomhed som afdelingsleder, fundet skyldig i bestikkelse for beløb på ikke under henholdsvis 1.650.000 kr. og på 35.250 kr. Bestikkelsen i hovedforholdet var foregået ved, at afdelingslederen havde sikret den ene ansatte i forsvaret fordele derved, at denne fik udført omfattende  byggearbejder på sit hus, hvilke arbejder i teknikvirksomheden blev opdelt og faktureret til forsvaret som angående en lang række opgaver på militære installationer.

Afdelingslederen blev desuden fundet skyldig i en lang række tilfælde af mandatsvig, herunder ved at han hos en række privatpersoner lod sit firmas ansatte udføre håndværkerarbejder, som han selv modtog kontant betaling for, ligesom han uden at betale lod arbejde udføre på sin egen bolig, mens han foranledigede, at hans firma udstedte fakturaer med tekster lydende på, at der alt var tale om opgaver udført for forsvaret.

De to afdelingsledere i forsvaret blev dømt for modtagelse af bestikkelse, for den enes vedkommende ved at have modtaget ydelser i form af omfattende byggearbejder på sit hus, for den andens vedkommende ved at have modtaget ydelser til brug for sin have.    

En håndværker, der udførte en del af byggearbejderne på afdelingslederens hus, lod efter instruktion af den 51-årige privatansatte afdelingsleder sine fakturaer udfærdige, så de kom til at fremstå som arbejder udført på forsvarets bygninger, og blev for disse forhold samt for medvirken til enkelte af den privatansatte afdelingsleders mandatsvigsforhold idømt fængsel i 1 år, heraf de 9 måneder betinget.   

En anden håndværker, hvis firma på tilsvarende vis havde udstedt fakturaer med urigtigt indhold, blev frifundet, idet han ikke selv havde medvirket hertil eller haft viden om faktureringerne.

Hos de domfældte ansatte i forsvaret blev der truffet bestemmelse om konfiskation af henholdsvis 1.650.000 kr. og 35.250 kr.

Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 2. december 2020