Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Würtz mod F&H og Bitz

Dom afsagt: 30. januar 2023

K H Würtz v/Kasper Heie Würtz mod F & H A/S m.fl., BS-1370/2016-SHR og BS-28315/2022-SHR

Spørgsmål om udmåling af erstatning og vederlag i anledning af salg af krænkende keramikprodukter. Modpåstande om erstatning og godtgørelse for miskrediterende udsagn fremsat i pressen. Endvidere modpåstand om bødestraf for ærekrænkende udsagn. Erstatning og vederlag udmålt efter ophavsretslovens § 83. Modpåstande om erstatning, godtgørelse og bødestraf ikke taget til følge.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.