10 maj 2021

Retten i Sønderborg

Straffesager - Uge 19

Straffesager fra 10. - 14. maj 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Mandag

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10, nævningeretssal. Rettens j.nr.: K01-4652/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Kristin Bergh                         
Advokat: Anders Nemeth                         
Advokat: Anders Nemeth                         
Advokat: Allan Sørensen                         
Advokat: Casper Andreasen                          
Advokat: David Neutzsky-Wulff                         
Sagen drejer sig om: straffelovens § 286, jf. § 282                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74135-00002-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-2754/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Sofie Christensen                         
Advokat: Erik Schøt-Bæk                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73241-00198-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 2, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1893/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lone Staugaard                         
Advokat: Anders Lægdsmand Nielsen                         
Advokat: Berit Ernst                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-71290-00010-20

Straffesag, Grundlovssager, Udlændinge
10-05-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7388/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Mette Hartmann Andresen                         
Advokat: Lone Adolphsen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-84127-00008-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
10-05-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6628/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Sagen drejer sig om: spiritus m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80201-00351-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 9, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6472/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Margit Østergaard Laub                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Advokat: Marianne Boy Birck                         
Sagen drejer sig om: Trusler, vold, psykisk vold mm.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74265-00272-19

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
10-05-2021 kl.09:30 - 10:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1011/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Hartmann Andresen                         
Advokat: Lone Adolphsen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-76313-00006-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
10-05-2021 kl.10:00 - 10:30. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-257/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Advokat: Hans Henrik Wurlitzer                         
Sagen drejer sig om: Hærværk (Tinglev)                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-77111-00852-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
10-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-3876/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Hartmann Andresen                         
Advokat: Marcus Milther Rey                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-71111-00003-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
10-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7009/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Kim Grunnet                         
Advokat: Lone Adolphsen                         
Sagen drejer sig om: hastighedsovertrædelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81023-03811-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
10-05-2021 kl.11:00 - 12:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-2411/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Hartmann Andresen                         
Advokat: Erik Dreyer                          
Advokat: Erik Dreyer                         
Advokat: Erik Dreyer                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300708110009421

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
10-05-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6761/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Sagen drejer sig om: straffuldbyrdelsesloven                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-84315-00012-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
10-05-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6928/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Kim Grunnet                         
Sagen drejer sig om: Kørsel trods administrativ inddragelse af førerretten                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81409-00716-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
10-05-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1500/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Sagen drejer sig om: Ej afmeldt køretøj rettidigt m.m.                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-84410-00845-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7563/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Advokat: Kjeld Christensen                         
Advokat: Hans Henrik Wurlitzer                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                          
Politiets journalnr.: 3300-73241-00712-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
10-05-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 2, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6542/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Emil Larsen                          
Advokat: Glenn Verding Hein                         
Sagen drejer sig om: kørsel uden erhvervet kørekort                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81409-00331-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
10-05-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7313/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jacob Hinrichsen                         
Advokat: Klaus Greve-Thomsen                          
Sagen drejer sig om: trusler i Bedsted                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74265-00141-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
10-05-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7460/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Emil Larsen                         
Sagen drejer sig om: Narkokørsel m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00917-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
10-05-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal 2, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6676/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Emil Larsen                         
Sagen drejer sig om: hastighedsovertrædelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81270-00979-20

Tirsdag

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
11-05-2021 kl.09:00 - 10:30. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6643/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sandra Støchkel                         
Sagen drejer sig om: hærværk m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-77111-00875-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
11-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10, nævningeretssal. Rettens j.nr.: K01-4652/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kristin Bergh                         
Advokat: Anders Nemeth                          
Advokat: Anders Nemeth                         
Advokat: Allan Sørensen                         
Advokat: Casper Andreasen                         
Advokat: David Neutzsky-Wulff                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74135-00002-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
11-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 8, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6472/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Margit Østergaard Laub                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Advokat: Marianne Boy Birck                         
Sagen drejer sig om: Trusler, vold, psykisk vold mm.                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74265-00272-19

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
11-05-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6884/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Karen Thegen                         
Advokat: Klaus Ewald                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-71281-00099-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
11-05-2021 kl.09:30 - 10:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7329/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Advokat: Carsten Højer                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-71121-00078-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
11-05-2021 kl.10:00 - 10:30. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-5854/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Advokat: Klaus Ewald                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73112-00006-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
11-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6984/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sandra Støchkel                          
Sagen drejer sig om: spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80201-00338-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
11-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-768/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Advokat: Lone Adolphsen                         
Advokat: Lone Damgaard                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73112-00005-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
11-05-2021 kl.11:00 - 12:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6957/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sandra Støchkel                         
Sagen drejer sig om: Kørt frem mod rødt lys                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81032-00122-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
11-05-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1978/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Hartmann Andresen                         
Advokat: Lone Adolphsen                         
Sagen drejer sig om: Vold (Aabenraa)                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-70307-00090-20

Onsdag

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7455/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Advokat: Marcus Milther Rey                         
Sagen drejer sig om: overtrædelse af færdselsloven mm                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00893-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-05-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-8664/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Sammenstød m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81170-00194-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-05-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 3, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7809/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Sagen drejer sig om: Færselsuheld                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81092-00005-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 2, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1941/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Christina Pape Henriksen                          
Advokat: Peter Just Christensen                         
Sagen drejer sig om: Vold (Løgumkloster)                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73241-00027-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 9, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-5225/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jacob Hinrichsen                         
Advokat: Martin Andersen                         
Advokat: Nicolai Berg                         
Advokat: Ole Bjørn Christensen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-76317-00008-20

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
12-05-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-2201/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Peter Ulrik Urskov                         
Advokat: Mira Kirstine Tøfting Jensen                         
Advokat: Karsten Rifbjerg Erichsen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-71289-00003-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10, nævningeretssal. Rettens j.nr.: K01-4652/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kristin Bergh                         
Advokat: Anders Nemeth                         
Advokat: Anders Nemeth                         
Advokat: Allan Sørensen                         
Advokat: Casper Andreasen                         
Advokat: David Neutzsky-Wulff                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74135-00002-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7477/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Narkokørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-01073-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.09:30 - 10:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7367/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                          
Politiets journalnr.: 3300-80117-00064-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.10:00 - 10:30. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-238/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                          
Sagen drejer sig om: Narkokørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00527-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
12-05-2021 kl.10:00 - 10:30. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-4527/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-75563-00141-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.10:00 - 12:00. Retssal 3, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-6924/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Advokat: Stephan Ravn Berg                          
Sagen drejer sig om: Trusler                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-74265-00194-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-3988/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81023-02849-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
12-05-2021 kl.10:30 - 11:00. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-151/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Overtrådt overhalingsforbud                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81036-00057-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-2368/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagen drejer sig om: Narkokørsel m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00160-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
12-05-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-127/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Overtrådt fuld stop                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81171-00343-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-05-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-8076/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81278-00718-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7437/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Narkokørsel                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00922-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 1, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7071/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Advokat: Jonna Hjeds                         
Sagen drejer sig om: narko- og spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80148-00011-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
12-05-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-324/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81270-01471-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 4, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7340/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Advokat: Lars Nauheimer                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af børneporno (Kruså)                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-72386-00018-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
12-05-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 6, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-5790/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kim Grunnet                         
Advokat: Erik Johannsen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73316-00003-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.13:30 - 14:00. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-308/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Narkokørsel m.m.                          
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-01323-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
12-05-2021 kl.14:00 - 15:00. Retssal 3, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-7058/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagen drejer sig om: Anvendt håndholdt mobil under kørslen m.m.                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-81021-00057-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Spiritus/narko
12-05-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssalen, Tønder. Rettens j.nr.: K02-307/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sigrid Skyt Jessen                         
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-80201-00456-20

Fredag

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
14-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 10, nævningeretssal. Rettens j.nr.: K01-5424/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Sofie Christensen                         
Advokat: Carsten Højer                         
Advokat: Klaus Greve-Thomsen                         
Advokat: Brian Werner Lassen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 3300-73241-00755-19

Straffesag, Grundlovssager, Almindelige
14-05-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1703/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Advokat: Vivi Muurholm Matthiesen                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                          
Politiets journalnr.: 3300-73112-00003-21

Straffesag, Grundlovssager, Udlændinge
14-05-2021 kl.09:30 - 10:00. Retssal 7, Sønderborg. Rettens j.nr.: K01-1699/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                          
Advokat: Nicolai Berg                         
Sagen drejer sig om: Fristforlængelse                         
Anklagemyndighed: SSP                         
Politiets journalnr.: 0100-75607-04974-20