17 maj 2021

Retten i Sønderborg

Civile sager - Uge 20

Civile sager fra 17. - 21. maj 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Når man møder, skal man som følge af covid-19 pandemien sørge for at overholde afstandskravene (2 meter til andre) og benytte sig af den håndsprit, som er opstillet ved retslokalerne, både når man ankommer, og når man forlader retsmødet.

Man skal møde til tiden, men man bedes samtidig undlade at møde i for god tid inden retsmødet.

Er man på dagen for retsmødet smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på Covid-19, skal man straks kontakte retten, idet man i så fald ikke må møde i retten.

 

Tirsdag

Borgerlig sag, Forberedende møde, Forældreansvarssag
18-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-7274/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                          
Dommer: Lone Staugaard                         
Sagsøgers advokat: Jesper Nikolajsen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Retsmøde, Forældreansvarssag
18-05-2021 kl.09:30 - 11:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-16143/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagsøgers advokat: Lone Adolphsen                         
Sagsøgtes advokat: Erik Berg                          
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Onsdag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Almindelig civil sag
19-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: BS-16710/2019-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Søren Rune Schrøder                         
Sagsøger: Trine Rosenkilde Larsen                         
Sagsøgers advokat: Ronny Herman Wisholm                         
Sagsøger: Morten Lindkvist Jensen                         
Sagsøgers advokat: Ronny Herman Wisholm                         
Sagsøgte: Eurodan-Huse A/S                         
Sagsøgtes advokat: Michael Bach Jensen                         
Sagen drejer sig om: Entreprise og håndværkere

Borgerlig sag, Retsmøde, Forældreansvarssag
19-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-15137/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagsøgers advokat: Malene Warming Nissen                         
Sagsøgtes advokat: Jonna Hjeds                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Retsmøde, Forældreansvarssag
19-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: BS-50285/2020-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Jacob Hinrichsen                         
Sagsøgers advokat: Lars Nauheimer                         
Sagsøgtes advokat: Lone Adolphsen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Almindelig civil sag
19-05-2021 kl.13:00 - 13:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-14487/2018-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Søren Rune Schrøder                         
Sagsøger: Lene Ibsen Meyenburg                         
Sagsøgers advokat: Preben Gundersen                         
Sagsøgte: Skatteministeriet Departementet                         
Sagsøgtes advokat: Malthe Gade Jeppesen                         
Sagen drejer sig om: Erhverv, Skat

Torsdag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Forældreansvarssag
20-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-11148/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov prøvelse

Fredag

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Boligretssag
21-05-2021 kl.09:00 - 09:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-44904/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Sofie Christensen                          
Mandatar: SALUS Boligadministration A.m.b.a                         
Sagsøger: A                         
Sagsøgers advokat: Jens Christian Krabbe                         
Sagsøgte: Grethe Dixen                         
Sagsøgtes advokat: Hans Henrik Wurlitzer                         
Sagsøgte: John Mogensen                         
Sagsøgtes advokat: Hans Henrik Wurlitzer                         
Sagen drejer sig om: Lejeret

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Boligretssag småsag
21-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 2. Rettens j.nr.: BS-46315/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Susanne Beier Lorenzen                         
Sagsøger: ServiceTeam Syd.ApS                         
Sagsøgers advokat: Asbjørn Jakobsen                          
Sagsøgte: James Kristian Hansen                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Erhverv, Lejeret

Borgerlig sag, Retsmøde, Forbud og påbud
21-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-11277/2021-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Søren Rune Schrøder                         
Sagsøger: Skærbæk Gulvbelægning under Dansk Flise og algerens v/Nikki Larsen Warncke                         
Sagsøgers advokat: Mads Balle Christensen                         
Sagsøgte: Skærbæk Gulvbelægning ApS                         
Sagsøgtes advokat: Mikael Erntoft Krüger                         
Sagen drejer sig om: Markedsføring

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Almindelig civil sag
21-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: BS-43995/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Sandra Støchkel                         
Sagsøger: Ole Itzke                         
Sagsøgers advokat: Louise Gjessing Lund Jensen                         
Sagsøger: Birthe Green Larsen                         
Sagsøgers advokat: Louise Gjessing Lund Jensen                         
Sagsøgte: Niels Møller                         
Sagsøgtes advokat: Carl Jørgen Mazanti                         
Sagen drejer sig om: Fast ejendom og pant

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Almindelig civil sag
21-05-2021 kl.12:00 - 12:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-58550/2019-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Peter Ulrik Urskov                         
Sagsøger: Randi Iliasoff                         
Sagsøgers advokat: Asbjørn Jakobsen                         
Sagsøgte: Flemming Oppenlænder                         
Sagsøgtes advokat: Claus Wilhelm Witt                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Almindelige emner