10 maj 2021

Retten i Sønderborg

Civile sager - Uge 19

Civile sager fra 10. - 14. maj 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Når man møder, skal man som følge af covid-19 pandemien sørge for at overholde afstandskravene (2 meter til andre) og benytte sig af den håndsprit, som er opstillet ved retslokalerne, både når man ankommer, og når man forlader retsmødet.

Man skal møde til tiden, men man bedes samtidig undlade at møde i for god tid inden retsmødet.

Er man på dagen for retsmødet smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på Covid-19, skal man straks kontakte retten, idet man i så fald ikke må møde i retten.

Mandag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Almindelig civil sag
10-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: BS-57065/2019-SON

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Peter Ulrik Urskov                         
Sagsøger: Bjarne Nygaard Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Anders Tourlin Kolte                         
Sagsøger: Ellinor Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Anders Tourlin Kolte                         
Sagsøgte: Bestyrelsen i andelsboligforeningen Ryttergabskrogen v/Mathine Høhrmann                         
Sagsøgtes advokat: Frode Christensen                         
Sagsøgte: Bestyrelsen i andelsboligforeningen Ryttergabskrogen v/Verner Frede Schrøder                         
Sagsøgtes advokat: Frode Christensen                         
Sagsøgte: Bestyrelsen i andelsboligforeningen Ryttergabskrogen v/Aase Kjeldsen                         
Sagsøgtes advokat: Frode Christensen                         
Sagen drejer sig om: Almindelige emner

Borgerlig sag, Retsmøde, Forældreansvarssag
10-05-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-15166/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anna-Christina Langmaack                         
Sagsøgers advokat: Stephan Ravn Berg                         
Sagsøgtes advokat: Maria Louise Mikkelsen                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Almindelig civil sag
10-05-2021 kl.12:00 - 12:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-28751/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Kristin Bergh                         
Sagsøger: Sønderborg Vandforsyning A/S                         
Sagsøgers advokat: Pia Lisbeth Nielsen                         
Sagsøgte: Boligforeningen Søbo                         
Sagsøgtes advokat: Erik Johannsen                         
Sagen drejer sig om: Forsyning

Tirsdag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Forældreansvarssag
11-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: BS-31798/2019-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Leon Fredgaard                         
Sagsøgers advokat: Hans Henrik Wurlitzer                         
Sagsøgtes advokat: Hans Henrik Fischer                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Almindelig civil sag
11-05-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: BS-41426/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Sofie Christensen                         
Mandatar: 2B - Bedst og Billigst                         
Sagsøger: A                         
Sagsøgers advokat: Hans Riser                          
Mandatar: Topdanmark Forsikring A/S                         
Sagsøgte: A                         
Sagsøgtes advokat: Karen Margrethe Frederiksen                         
Sagen drejer sig om: Arbejdsskade, Erstatning uden for kontrakt

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Tvangsfjernelse
11-05-2021 kl.12:00 - 12:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-50614/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Onsdag

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Almindelig civil sag
12-05-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: BS-33706/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Søren Rune Schrøder                         
Sagsøger: Civilstyrelsen                          
Sagsøgers advokat: Flemming Orth                         
Sagsøgte: Lars Jafner                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Tvangsfjernelse
12-05-2021 kl.10:00 - 11:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-3480/2021-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Klagers advokat: Anders Christian Brøndtved                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Tvangsfjernelse
12-05-2021 kl.12:00 - 12:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-50483/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag