26 apr 2021

Retten i Sønderborg

Civile sager - Uge 17

Civile sager fra 26. - 29. april 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Når man møder, skal man som følge af covid-19 pandemien sørge for at overholde afstandskravene (2 meter til andre) og benytte sig af den håndsprit, som er opstillet ved retslokalerne, både når man ankommer, og når man forlader retsmødet.

Man skal møde til tiden, men man bedes samtidig undlade at møde i for god tid inden retsmødet.

Er man på dagen for retsmødet smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på Covid-19, skal man straks kontakte retten, idet man i så fald ikke må møde i retten.

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: BS-10635/2020-SON

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Kristin Bergh                         
Sagsøger: Østergaard Byg ApS                         
Sagsøgers advokat: Lasse Ladefoged                         
Sagsøgte: Rasmus Tobias Andersen Knudsen                         
Sagsøgtes advokat: Rasmus Johansen Schmidt                         
Sagen drejer sig om: Aftaler, Køb

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
26-04-2021 kl.10:00 - 11:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-50614/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Klagers advokat: Jesper Baungaard                         
Klagers advokat: Marcus Milther Rey                         
Klagers advokat: Thomas Kaehne Ghiladi                          
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
26-04-2021 kl.11:30 - 13:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-50483/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karen Thegen                         
Klagers advokat: Sabrina Dam                         
Sagen drejer sig om: Forvaltningssag

 

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
27-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-50283/2020-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Karen Thegen                         
Sagsøgers advokat: Anne Koch                         
Sagsøgtes advokat: Lone Holt Rafn                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
27-04-2021 kl.12:00 - 15:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-45324/2020-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Hanne Sofie Christensen                         
Sagsøgers advokat: Lone Adolphsen                         
Sagsøgtes advokat: Jesper Brock                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

 

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
28-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-3343/2021-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Karen Thegen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §6

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
28-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: BS-17974/2019-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Søren Rune Schrøder                         
Sagsøger: Sonja Magnussen                         
Sagsøgers advokat: Claus Wilhelm Witt                          
Sagsøger: Finn Brandenhoff                         
Sagsøgers advokat: Claus Wilhelm Witt                         
Sagsøgte: MB Ejendomme ApS                         
Sagsøgtes advokat: Preben Gundersen                         
Sagen drejer sig om: Erstatning uden for kontrakt

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
28-04-2021 kl.12:00 - 12:15. Hovedtingstedet. Rettens j.nr.: BS-50579/2020-SON

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Kristin Bergh                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

 

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Boligretssag småsag
29-04-2021 kl.09:00 - 11:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: BS-29456/2020-SON

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lone Staugaard                         
Sagsøger: Gitte Wandahl                         
Sagsøgte: Anja Rost Bøttcher                         
Sagsøgtes advokat: Danske Lejere                         
Sagen drejer sig om: Lejeret