Gå til sidens indhold

06 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2020 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. januar 2020.

06 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om separation og skilsmisse som sammenhængende sag

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019

06 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere en sag om download og fildeling af filmværk

Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2019 meddelt en borger tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Retten i Viborg den 17. september 2019.

04 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forrentning af erstatning i anledning af patientskade

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019.

04 mar 2020

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til 7 bærere af efternavnet Ørsted i en ankesag for Højesteret

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 6. december 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt syv bærere af efternavnet Ørsted fri proces til en ankesag for Højesteret.

04 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Realkreditinstituts adgang til at medtage morarenter på fortrinsstillingen

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en efterstående panthaver til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. august 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en virksomhed A tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 14. juni 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dokumentation af revisionsrapporter

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt fem tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. juni 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stedbarnsadoption af to børn født af surrogatmor

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ansættelsesretlige konsekvenser af at udeblive fra en mulighedssamtale

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. juli 2019.

03 mar 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Medvirken til ophavsretskrænkelser

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2019.