Gå til sidens indhold

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kærefrist i sag om midlertidigt forbud og påbud

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. april 2020 (BS-5256/2020) og af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juni 2020 (BS-17093/2020).

25 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en afvist sag med påstand om betaling af 800 mio. kr.

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2020 meddelt en række sagsøgte tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2020 (B-634-18).

24 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 368

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2020 (BS-9523/2020-OLR).

24 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udsættelse af varemærkesag

Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2020 (BS-14787/2020 og BS-11407/2020).

24 aug 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Tilbagekøbsret til ejerlejlighed stiftede ikke ret over den pågældende ejerlejlighed og kunne derfor ikke tinglyses på ejerlejligheden

V.L.K. af 21. august 2020 V.L.B.-0341-20 (8206.2020.35)

24 aug 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

En personlig forpligtelse kan ikke tinglyses som en ret over ejendommen

V.L.K. af 21. august 2020 V.L.B.-0357-20 (8206.2020.34)

14 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Valg af værge

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en plejemor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2020 (BS-56919/2019).

12 aug 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fremme af grønlandsk straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2020 (K 098/19).

12 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Regulering af vandløb og prøvelse af påbuds vilkår om udbedring

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. marts 2020 (BS-10505/2017).

10 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om gæsteprincippet

Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2020 meddelt en ejer af en ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2020 (BS-5280/2020).

03 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksklusion af andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2020. BS-43482/2018.

08 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning efter trafikuheld

Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2020 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til sær-skilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2020 (BS-16173/2018).