Gå til sidens indhold

19 apr 2021

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 5. marts 2021

Kendelse i sag: 21/04954

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i voldtægtssag

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2021 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. sep-tember 2020 (S-1876-20).

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Overdragelse af ophavsrettigheder i musikforlagsaftaler

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt medlemmerne af en musikgruppe tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2020 (BS-52032/2019).

12 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af tyrkisk statsborger født og opvokset i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. november 2020 (S-195-20).

08 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse af merudgifter ved udsættelse af en sag grundet Covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en part i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 (BS-105/2021).

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afsættelse af kurator i et konkursbo

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af fire beslutninger og en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 16. november 2020 og den 1. december 2020 (B-708-20).

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om værneting efter Lugano-konventionen

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. januar 2021 (BS-46875/2020-VLR)

30 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om anvendelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2020 (V.L. S-0411-20)

29 mar 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 26. marts 2021 V.L.B.-0031-21 (21/01614).

15 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om advokatsalær i hævet fildelingssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2021 meddelt en beskikket advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2021 (BS-547/2021).

08 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2021 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. september 2020 (S-1327-20).

04 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. oktober 2020 (S-1526-20).