15 apr 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

Vestre Landsret har afsagt dom i Genan-sagen

15 apr 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Fogedrettens prøvelse af långivers vurdering af låntagers kreditværdighed

25 mar 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

6 års fængsel og udvisning af 63-årig for grov vold med døden til følge

25 mar 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Frifindelse i sag vedrørende en såkaldt ”genopdragelsesrejse”

17 mar 2021

Domsresumé

Østre Landsret

40-årig mand idømt forvaring for bl.a. drab på ægtefælle

12 mar 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Dom om konkurrencebegrænsende aftale

25 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Nets-dom om gebyrer

23 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Dom i sag om vold med døden til følge

22 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Ikke grundlag for en forbenyttelsesret, men patent savnede basis

19 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Regionskommune skal betale godtgørelse for krænkelse af EMRK artikel 3

18 feb 2021

Domsresumé

Østre Landsret

Afgørelser om, at Nets Holding A/S anvendte urimelige priser, opretholdt

11 feb 2021

Domsresumé

Vestre Landsret

13 års fængsel for drab i Skjern Enge

1 2 3 4 5 6 7 8 9