27 maj 2020

Retten i Randers

Idømt fængsel i 8 år for drabsforsøg.

46-årige mand idømt fængsel i 8 år for drabsforsøg på ekskonens nye kæreste. Sagsnummer: SS 5709/2019

46-årige mand idømt fængsel i 8 år for drabsforsøg på ekskonens nye kæreste.
                     

Sagsnummer: SS 5709/2019

Sagen kort fortalt

Den 46-årige var tiltalt for den 5. januar 2019 omkring kl. 12.20 at have forsøgt at dræbe en 40-årig mand, idet den 46-årige skød tre gange med et afkortet haglgevær, hvorved den 40-årige blev ramt i ansigtet og i låret, ligesom den 46-årige slog ham flere gange med haglgeværet. Den 40-årige mistede ved skuddene synet på det ene øje og væv fra det venstre lår. Forholdet blev begået på den 40-åriges bopæl i Hadsten, men anklagemyndigheden påstod, at det ene skud var afgivet på offentlig tilgængeligt sted. Den 46-årige var endvidere tiltalt for med haglgeværet at have slået og truet en kammerat til den 40-årige, som også var i huset.

Tiltalen var drabsforsøg ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted efter straffelovens § 237, jf. § 21, jf. § 81 b, ulovlig besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192 a, jf. våbenloven, samt legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, og trusler efter straffelovens § 266. Den 46-årige erkendte besiddelsen af det afkortede haglgevær og at have affyret det to gange inde i køkkenet. Han forklarede, at han sigtede ved siden af den 40-årige ved det første skud, mens han ved det andet skud rettede geværet mod den 40-åriges lår, og at han derfor ikke havde forsæt til at dræbe ham.

Dommens resultat

Samtlige nævninge og dommere var enige om, at det var bevist, at tiltalte holdt det afkortede gevær vandret i brysthøjde og stod i en afstand på 3½-4 meter fra den 40-årige i køkkenet, da han skød første gang. Den 40-årige blev ramt af flere hagl i ansigtet og var ganske tæt på at blive ramt af hovedparten af haglene, det såkaldte ”kerneskud”. Retten fandt det endvidere efter fund af vævsrester i køkkenet bevist, at den 46-årige herefter skød den 40-årige i låret, hvorved han pådrog sig en voldsom læsion med vævstab. Den 46-årige afgav et tredje skud ude på gårdspladsen, mens han var tæt på den 40-årige, der dog ikke blev ramt ved dette skud. Retten fandt det endvidere bevist, at den 46-årige havde slået den forurettede med geværet, og at han både slog og truede den 40-åriges kammerat med geværet.

Retten fandt det bevist, at den 46-årige anså det som en overvejende sandsynlig følge af det første skud, at forurettede ville blive dræbt, og at tiltalte derfor havde forsæt til drab ved i hvert fald dette skud. Retten fandt, at det tredje skud ikke var afgivet på ”offentligt tilgængeligt sted”, og at der derfor ikke var mulighed for strafforhøjelse efter straffelovens § 81 b.

Episoden udsprang af et trekantsdrama, idet den 46-årige tidligere havde været gift med den 40-åriges nuværende kæreste.

Samtlige nævninger og dommere var enige om at fastsætte straffen til fængsel i 8 år og at konfiskere det afkortede jagtgevær. Der blev lagt vægt på blandt andet, at der var tale om drabsforsøg med et skydevåben på den 40-åriges bopæl, og at han fik alvorlige skader.

Sagen var en nævningesag.

Den 46-årige ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, samt i øvrigt til formildelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 25. maj 2020, men blev behandlet af dommere fra Retten i Holstebro og i retsbygningen der.

Henvendelser i sagen skal ske til Retten i Randers.