Retten i Randers

23 apr 2020

Retten i Randers

Sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder.

Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen eller må vente uden for rettens bygninger.

Vi opfordrer til, at du møder alene eller sammen med så få personer som muligt, da der vil være begrænset plads i retssalene og i ventearealerne som følge af afstandskravene.

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten.

Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.

Du kan læse mere om de sundhedsmæssige forhold her.