Retten i Randers

15 apr 2020

Retten i Randers

Retten lukker ned fra den 13. marts 2020

COVID-19 opdatering efter statsministerens pressemeddelelse.

Retten er i nødberedskab fra den 13. marts 2020 for at undgå spredning af Coronavirus.

Der vil derfor ikke være nogen sagsbehandling med fysisk fremmøde bortset fra i ganske få kritiske sagstyper. Stort set alle sager med fysisk fremmøde er derfor aflyst. Du kan læse mere herom på domstol.dk ved at trykke her

Ordningen gælder indtil videre til og med den 30. april 2020. Da der fortsat behandles visse sager med fysisk fremmøde, kan du ikke uden videre forvente, at et retsmøde er aflyst. Alle involverede vil få direkte besked ved en sags aflysning.

Der vil fortsat blive gennemført telefonmøder i civile sager og i dødsboskiftesager.

Rettens medarbejdere har nu i vidt omfang fået etableret hjemmearbejdspladser. Det betyder, at der i visse sagstyper fortsat kan ske en sådan sagsbehandling, som ikke kræver fysisk fremmøde i retten. Du skal dog ikke forvente, at du modtager svar på ikke hastende henvendelser i nødberedskabsperioden.

Vores telefon er lukket for almindelige henvendelser. Det betyder, at du ikke skal ringe til retten, da der kun er en nødbemanding til at besvare opkald vedrørende de få sager, der ikke er aflyst. Vi vil give besked på vores hjemmeside, når retten igen modtager almindelige henvendelser.

Hvis din henvendelse er af særligt hastende karakter – fx sager om tvangsfuldbyrdelse af bopæl og forældremyndighed – skal du ringe til os i åbningstiden på telefonnummer 2075 1641, hvorefter vi vil vurdere sagen.