21 apr 2020

Retten i Randers

Fogedretten åbner med mødeaktivitet

Fogedretten åbner med mødeaktivitet fra den 27. april 2020 op i det omfang, det er muligt i forhold til de restriktioner, som domstolene fortsat er underlagt for så vidt angår antallet af tilstedeværende og vores lokaleforhold.

Sagerne vil blive prioriteret i overensstemmelse med den landsdækkende udmelding fra Domstolsstyrelsen. Vi henstiller til, at man ikke rykker for berammelse af sagerne.

Fogedretten har aflyst alle tvangsauktioner til og med den 12. maj 2020. Vi arbejder pt. på at finde løsninger på lokaler til afholdelse af tvangsauktioner efter denne dato. Der vil ikke blive berammet tvangsauktioner, førend lokaleforhold er afklaret.

Fogedretten foretager pt. ikke udkørende fogedforretninger af nogen art på grund af den sundhedsmæssige risiko. Der vil på landsplan efter en opstartsperiode blive taget stilling til fogedrettens håndtering af disse sager.

Rekvirenter og advokater har i den kommende periode øget mulighed for at kunne deltage i fogedretsmøder pr. telefon, og vi opfordrer rekvirenter og advokater til at benytte sig heraf.