28 feb 2020

Retten i Randers

Nye regler hos notaren

Der er kommet nye retningslinjer omkring notarpåtegninger. Herunder fremgår hvad der ikke er muligt for notaren at påtegne.

  1. Notaren skal ikke påtegne dokumenter fra andre danske offentlige myndigheder. Dokumentet skal sendes direkte til apostille hos Udenrigsministeriet.

  2. Notaren kan alene bekræfte din underskrift på private dokumenter, hvor din underskrift naturligt kræves, og hvor dokumentets sprog (dansk/engelsk) er forståeligt for notaren.

  3. Notaren kan alene bekræfte kopier, hvor notaren med sikkerhed kan konstatere, at der er tale om et originalt dokument, og hvor dokumentets sprog (dansk/engelsk) er forståeligt for notaren.

    • Vær opmærksom på, at Udenrigsministeriet ikke skal bruge flere kopier til en apostille.