Procesbevillingsnævnet

21 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om straffastsættelse i tre sager om grov vold

18 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om falsk anklage

18 aug 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straf for bistand til ulovlig indrejse

17 aug 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Tilbagesøgning af godtgørelse for svie og smerte mv.

24 jul 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Genoptagelse af skatteansættelse efter straffesag

14 jul 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om forsøg på voldtægt ved anvendelse af trusler over SMS

14 jul 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Erstatningsansvar for beboer og bosted for ansats skade

14 jul 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om omgørelse af en kendelse om sikkerhedsstillelse

07 jul 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Frihedsberøvelse af 4 rumænske statsborgere med henblik på udsendelse

06 jul 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Navneforbud nedlagt under et grundlovsforhør for lukkede døre

30 jun 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Berammelse af udkørende fogedforretning (1)

22 jun 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Værdiansættelse ved aktivoverdragelse