Procesbevillingsnævnet

18 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om anklagemyndighedens rettidige anke i en straffesag

18 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om strafudmåling i forbindelse med drabsforsøg og våbenbesiddelse

11 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Modregning med forældet fordring i en valutaswapsag

08 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sager om konkurskarantæne

05 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og ulovlig tvang

28 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Manglende overholdelse af oplysningspligten i lejelovens § 4, stk. 5

27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven

27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Skattesag om ekstraordinær genoptagelse

27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Frihedsberøvelse af udlænding

23 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om udvisning for voldtægt

21 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sag om ægtefællesammenføring

17 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Udelukkelse fra hovedforhandling