Procesbevillingsnævnet

03 aug 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om admittering af for sen anke i straffesag

03 aug 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Plejeforældres anmeldelse om erstatning

06 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Frakendelse af dansk indfødsret

03 jul 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

2 nye sager om anke via sagsportalen

02 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Spørgsmål om lovligt forfald

29 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Overtrædelse af navneforbud

29 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Straffesag om videregivelse af følsomme personoplysninger på Facebook

29 jun 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Ændring af beløbsgrænsen for tiltaltes anke til landsretten

29 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sag om tvangsadoption

29 jun 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Inddrivelse af et tysk afgiftskrav

27 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om udvisning

26 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Ransagning af mobiltelefon ved brug af sigtedes fingeraftryk