Procesbevillingsnævnet

09 okt 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Skattesag om ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvar

08 okt 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

To straffesager om stalking

08 okt 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om landbrugspakkens betydning for en straffesag om overgødskning

08 okt 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

For sen anke

05 okt 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Bortvisning efter hemmelig lydoptagelse

28 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Årsagssammenhæng mellem et trafikuheld og en whiplashlæsion

27 sep 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Varetægtsfængsling af EU-statsborger

26 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Sag om pension for civilarbejdere i forsvaret

24 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i konkurskarantænesager

17 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Hæftelsesansvar

17 sep 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Salærfastsættelse i en lejeretlig sag

14 sep 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder