Procesbevillingsnævnet

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Gældsstyrelsens retlige interesse i konkursdekret

18 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Beregning af boafgift hvor oprettet fond i udlandet

14 feb 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Sag om udvisning af en EU-borger

12 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Advokatnævnets inddrivelse af sagsomkostninger

01 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Erhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende

31 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Udvisning efter dom på 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse

31 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

EU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs

30 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Ophavsretlig beskyttelse af en gummistøvle

24 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Færøsk sag om betydningen af skattemæssig omkvalificering

23 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Afbrydelse af forældelse ved forhandlinger

22 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Fastsættelse af længstetid ved foranstaltning uden længstetid

21 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

For sen indgivet anke i straffesag